Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4388
Title: Ege Denizi kıyı şeridindeki bazı liman ve marinalarda sedimentteki organik kalay bileşikleri seviyelerinin belirlenmesi
Authors: Sunlu, F. Sanem
Yozukmaz, Aykut
Keywords: Tributiltin
Dibutiltin
Monobutiltin
Ekman Grap®
GC/MS
Tributiltin
Dibutiltin
Monobutiltin
Ekman Grap®
GC/MS
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Organik kalay bileşiklerinin kullanımının geride bıraktığımız yüzyıl içerisinde özellikle sanayi devriminden sonra yaygınlaşması ve kullanım alanlarının çok çeşitlenmesi, bu toksik bileşiklerin farklı çevresel ortamlara doğrudan ya da dolaylı olarak giriş yapmalarına neden olmuştur. Organik kalay bileşiklerinin denizel ortama en kolay giriş yapabileceği yol, gemi yüzey boyalarında özellikle tributiltin (TBT) bulunmasından dolayı limanlar ve marinalardır. Çalışmada 9 istasyondan sediment örneklemesi yapılarak sonuçlar ortaya konmuştur. Bu çalışma, tüm Ege Denizi kıyı şeridinin en kuzeyinden en güney kesimine kadar önceden belirlenmiş 9 istasyondan her bir istasyonun referans noktası da dahil olmak üzere 18 adet sediment örneği Ekman Grab® kullanılarak sediment örnekleri mevsimsel periyotta (Yaz–Kış) alınmış ve sediment içerisindeki tributiltin, dibutiltin ve monobutiltin seviyeleri GC/MS kullanılarak ng/g cinsinden tayin edilmiştir. Bu sayede Ege Denizi kıyı şeridi boyunca bulunan en önemli denizcilik faaliyet noktalarının organik kalay girdisi bakımından Ege Denizi’ne etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Kış örneklemeleri sonucunda bölgede kirleticilerin denize en fazla giriş yaptığı istasyonların, Levent Marina (928.4 ng/g DBT) ve Aliağa’daki Gemi Geri Kazanım Alanı (1050.0 ng g-1 TBT) olduğu ortaya çıkmıştır. Kış örneklemeleri sonucu en düşük organik kalay bileşikleri türevleri seviyeleri ise Ayvalık Marina (518.4 ng g-1 DBT) ve Kuşadası Marina (431.2 ng g-1 TBT) olarak bulunmuştur. Referans alınan noktalarda ise kış örneklemesi sonucu en yüksek değerler Ayvalık referans istasyonunda (900.8 ng/g DBT ve 563.2 ng g-1 TBT) belirlenmiştir. En düşük değerler ise Bodrum referans istasyonundan (400.0 ng g-1 DBT ve 280 ng g-1TBT) ölçülmüştür. Ayrıca, Urla İskele, Sığacık Marina ve Kuşadası, Urla, Foça ve İzmir Körfezi referans istasyonlarında tüm organik kalay bileşikleri için değerler ölçüm seviyelerinin altında (LOD) belirlenmiştir. Yaz örneklemeleri sonucunda ise değerlerin artış gösterdiği görülmüş ve en yüksek değerler Çeşme Marina (2598.9 ng g-1 MBT), Kuşadası Marina (1371.3 ng g-1 MBT) ve Aliağa Gemi Geri Kazanım Alanı’ndan (3008.6 ng g-1 TBT) ölçülmüştür. Referans noktalarından elde edilen en yüksek değerler ise Çeşme (455 ng g-1 MBT) ve İzmir (945.4 ng g-1 DBT ve 1262.2 ng g-1 TBT) referans istasyonundan olarak ölçülmüştür. En düşük değerler ise MBT için İzmir Körfezi ve Kuşadası referans istasyonlarında belirlenmiştir (LOD). DBT ve TBT için en düşük değerler ise Kuşadası referans istasyonunda ölçüm değerlerinin altında olarak tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4388
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aykutyozukmaz2009.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools