Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4387
Title: Erozyon tahmin analiz yöntemleri, erozyon kontrolü ve önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bir inceleme
Authors: Eren, Uğur
Yurtcan, Uğur Eren
Keywords: Erozyon
Erozyon tahmini
USLE
Erozyon kontrolü
Erosion
Prediction of erosion
USLE
Erosion control
İnşaat Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Erozyon, verimli toprakların devamlılıgı açısından önemli bir dogal süreçtir. Ancak insanoglunun dogaya uygunsuz müdahaleleriyle dogal bir süreç olmaktan çıkıp tehlikeli bir dogal afet haline gelmistir. Dünya çapında her yıl binlerce hektar verimli arazi geri dönüsü olmayacak sekilde tahrip olmaktadır. Cografyasının büyük kısmı egimli ve bol yagıs alan ülkemizde erozyonun etkinligi tehlikeli boyutlardadır. Bu sebepten ötürü erozyonun bölgesel olarak gerek lokal gerekse genel olarak tanınması, analiz edilmesi ve erozyonun niteligine göre gerekli önlemlerin alınması zaruridir. Bu çalısma kapsamında erozyon kavramı, erozyonun analiz yöntemleri ve erozyona karsı alınabilecek önlemler, gerek yerli gerekse dünya literatürü üzerinden incelenmistir. Erozyon kavramı, çesitleri ve temel mekanizmaları anlatılmıs; erozyon kontrolü ve yöntemleri incelenmis ve tanıtılmıs; erozyon analiz ve tahmin yöntemleri anlatılmıs ve mevcut bir örnek üzerinden irdelemesi yapılmıstır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4387
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ugurerenyurtcan2009.pdf17.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools