Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4386
Title: İdeal topolojik uzaylarda sürekliliğin bazı zayıf formlarının ayrışımları
Authors: Aslım, Gülhan
Yiğit, Melike
Keywords: I-açık küme
yarı-I-açık küme
ön-I- açık küme
zayıf yarı-I- açık küme
α- I-açık küme, δ-I-açık küme
I-open set
semi-I-open set
pre-I-open set
weak semi-Iopen set
α- I-open set
δ-I-open set
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, E. Yang’ın 2007 yılında yayınlanan ‘Comparisons of some weak forms of continuity’ isimli makalesi temel alınarak, topolojik uzaylarda geçerli olan bazı özellikler ideal topolojik uzaylara taşınmıştır. Ancak bazı özelliklerin ideal topolojik uzaylarda da geçerli olması için bazı ek koşullar bulunmuştur. Bu koşulu sağlayan uzaylar GMI*-ideal topolojik uzay olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca, bir ideal topolojik uzay için bazı koşullar sağlayan yeni sınıflar tanıtılmış ve bunlar A1I ve A7I aileleri olarak isimlendirilmiştir. Bu ailelerin birbiriyle ve bilinen diğer bazı ailelerle aralarındaki ilişki incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4386
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
melikeyigit2009.pdf526.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools