Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4385
Title: Bazı şaraplık üzüm çeşitlerinde organik ve konvansiyonel üzüm yetiştiriciliğinin vegetatif gelişme; meyve, şıra, şarap verim ve kalitesine etkileri üzerinde araştırmalar
Authors: Altındişli, Ahmet
Yeşilyurt Er, Aysel
Keywords: Organik üretim
konvansiyonel üretim
şaraplık üzüm
şarap
kalite
resveratrol
Organic production
conventional production
wine grape
wine
quality
resveratrol
Bahçe Bitkileri A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışması Sevilen Şarap Sanayi A.Ş.'nin İzmir'deki üretim bağlarında 2005-2006 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada iki kırmızı (Cabarnet Sauvignon, Syrah) ve iki beyaz (Bornova Misketi, Sauvignon Blanc) şaraplık üzüm çeşitleri seçilmiştir. Organik ve konvansiyonel üretim yöntemleri uygulanarak elde edilen üzümler, organik ve konvansiyonel yöntemler dikkate alınarak şaraba işlenmişlerdir. Bu çeşitlerin üzümlerinde, şıraları ve şaraplarında fiziksel, kimyasal ve organoleptik analizler ile kalite değerlendirilmesi yapılmış, organik ve konvansiyonel uygulamaların kaliteyi nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, yapılan uygulamaların çeşit şaraplarında toplam fenol ve resveratrol içeriğini nasıl etkilediği de değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda görülmüştür ki; yetiştiricilik aşamasında, asmanın vegetatif gelişimi ve fenolojik evreleri açısından organik ve konvansiyonel uygulamalar çeşitlerde farklılığa neden olmamıştır. Asma ve üzüm ile ilgili analizlerde, genellikle organik uygulamalardan daha yüksek değerler alınmıştır. Örneğin: Syrah çeşidinde asma başına ortalama verim; organik uygulamada 5,77 kg/asma, konvansiyonel uygulamada 4,72 kg/asma; Cabernet Sauvignon çeşidinde asma başına ortalama salkım sayısı ve salkım ağırlığı sırasıyla organik uygulamada 36 adet/asma, 101,24 gram/salkım; konvansiyonel uygulamada 29 adet/asma, 86,77 gram/salkım olmuştur. Şarap analizlerinde ise bir kısım analizlerde organik üretim sonuçları yüksek çıkarken, bir kısım analizlerde konvansiyonel uygulama sonuçları yüksek çıkmıştır. Toplam fenol bakımından iki çeşitte konvansiyonel uygulamalar (Syrah: 2421,5 mg/L, Bornova Misketi: 1576,4 mg/L); resveratrol açısından iki çeşitte konvansiyonel (Sauvignon Blanc: 0,72 mg/L, Syrah: 4,90 mg/L), bir çeşitte organik (Cabernet Sauvignon: 2,14 mg/L) şaraplar yüksek değer vermiştir. Duyusal analizlerde organik şaraplar daha başarılı bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4385
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ayselyesilyurter2009.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools