Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4383
Title: Su ürünleri üretimine otomatik tanımlama sistemi AIS Klas-B CS’nin etkileri
Authors: Kınacıgil, H. Tuncay
Yazıcıoğlu, Koray
Keywords: Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)
Gemi Takip Sistemi (VMS)
Balık Avcılığı Takip Merkezi (FMC)
Gemi Tespit Sistemi (VDS)
Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)
Automatic Identification System (AIS)
Vessel Monitoring System (VMS)
Fishing Monitoring Center (FMC)
Vessel Detecting System (VDS)
Safety of Life at Sea (SOLAS)
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Su ürünleri üretiminin sürdürülebilir ekonomik bir kaynak olabilmesi, denizlerimizdeki canlı türlerinin çeşitliğinin devam edebilmesi için denizlerimizden su ürünleri üretimiyle ilgili birtakım düzenlemeler yaparak, yapılan bu düzenlemelerin uygulamalarını takip ve kontrol etmek kaçınılmaz olmuştur. Aynı zamanda da Avrupa Birliği müktesebatına uyum süreci çalışmalarının devam ettiği günümüzde bu düzenlemeleri yaparak hayata geçirmek, Avrupa Birliğine uyum açısından büyük önem arzetmektedir. Balıkçılık sektörünün önde gelen sorunlarından birisi olan kaçak avlanma ile mücadele günümüzde su ürünleri üretimi yapan tüm ülkelerin ortak problemidir. Kaçak avlanma ile mücadele kapsamında, teknolojideki gelişmelere paralel olarak otomatik takip sistemleri (AIS) geliştirilmiş ve su ürünleri üretiminde kullanılan teknelerin takibi, bu sistemler sayesinde daha etkili ve daha düşük maliyetlerle yapılabilir hale gelmiştir. Ülkemizde, uygulamaya giriş tarihi 2010 yılı başına ertelenen AIS sisteminin, su ürünleri üretimine etkileri konusunda somut veriler henüz oluşmamış olup, sistemin etkileriyle ilgili beklentiler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sistemin getirdiği faydalardan kaynaklanmaktadır. AIS sistemleri su ürünleri üretiminin takip ve kontrol edilmesi için tek başına yeterli sistemler olmayıp, bunun yanında; su ürünleri üretimini düzenleyen kanun, yönerge, tüzük vb. argümanlarda gerekli değişikliklerin yapılması, su ürünleri üretiminin tekneden itibaren kayıt altına alınması ve bunların kontrollerinin yapılması, su ürünleri üretiminde istihdam edilen personelin bilinçlendirilerek, kontrol mekanizmalarıyla müşterek çalışmalarının teşvik edilmesi AIS sistemlerinin etkilerini arttırıcı faaliyetler olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4383
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
korayyazicioglu2009.pdf512.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools