Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4380
Title: Antidepresan ilaç etken maddesi olan maprotilinin moleküler özelliklerinin ve diğer ilaçlarla etkileşimlerinin spektroskopik ve kuantum mekaniksel hesaplama yöntemi ile incelenmesi
Authors: Kazancı, Nadide
Haman Bayarı, Sevgi
Yavuz, Aykut Evren
Keywords: Maprotilin
Antidepresan ilaç
infrared spektrum
Hartree-Fock
yoğunluk fonksiyon teorisi
SQM
TED
Maprotilie
antidepressant drug
infrared spectrum
Hartree- Fock
Density Functional Theory
SQM
TED
Fizik A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, antidepresan bir ilaç olan ludiomilin, etken maddesi maprotilin molekülünün Gaussian 03 programında bulunan Hartree-Fock, Yoğunluk Fonksiyonel Teori (DFT/B3LYP) metodları yardımıyla, 6-31G ve 6-311G(d.p) temel setleri kullanılarak gaz fazında, geometri optimizasyonu yapıldı ve minimum enerjili yapıları elde edildi. Minimum enerjili yapılarda hesaplanan geometrik parametreler (bağ uzunlukları, bağ açıları, torsiyon açıları) ile literatürden bulunan X- ışınınları kırınım yöntemi ile elde edilen deneysel parametreler karşılaştırıldı. Hesaplanan parametreleri, deneysel parametreler ile karşılaştırmak için korelasyon grafikleri çizildi. En iyi uyumu DFT/B3LYP/6-311G(d,p) metodunun verdiği görüldü. Geometri optimizasyonu yapıldıktan sonra elde edilen minimum enerjili geometrilerde, harmonik titreşim frekansları hesaplandı. Teorik frekansları, deneysel verilerle karşılaştırmak amacıyla, maprotilin molekülünün infrared (FT-IR) spektrumları, katı ve sıvı fazda (CCl4 ve metanol içinde), 4000-400 cm-1 bölgesinde kaydedildi. Ayrıca DFT/B2LYP/6-31G ile anharmonik titreşim frekansları hesaplandı. Maprotilin molekülünün infrared spektrumunda gözlenen ve hesaplanan titreşim frekanslarının işaretlemesini yapabilmek amacıyla SQM programı kullanılarak, Toplam Enerji Dağılımı (TED) belirlendi. Maprotilinin alkolle etkileşmesini inceleyebilmek amacıyla metanol kullanıldı. Metanol-maprotilin infrared spektrumları incelenerek etkileşme mekanizmasının moleküler düzeyde aydınlatılmasına çalışıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4380
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aykutevrenyavuz2009.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools