Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4379
Title: Zaman skalasında lineer olmayan sınır değer problemleri
Authors: Topal, F. Serap
Yantır, Ahmet
Keywords: Zaman skalası
Sabit nokta teoremi
pozitif çözüm
Sturm- Liouville problemi
çoklu nokta sınır değer problemleri
Carathéodory çözüm
Time Scale
fixed point theorem
positive solution
Sturm- Liouville problem
m-point boundary value problem
Carathéodory solution
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Ilk olarak Stefan Hilger tarafından doktora tezinde [45] tanıtılan zaman skalası teorisi, sürekli ve ayrık analizi birleştiren bir teori olarak dikkat çekmiştir. Bu tezde zaman skalası üzerinde tanımlı, ikinci mertebe sınır değer problemlerinin (SDP) pozitif çözümleri için varlık teoremlerinin ispatlanmasının yanısıra Banach uzaylar üzerinde sürekli ve Carathéodory çözümlerin varlığı incelenmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11454/4379
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ahmetyantir2009.pdf690.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools