Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4377
Title: Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) bireylerinin su ve kuru madde içeriklerine bazı konukçularının etkileri
Authors: Karsavuran, Yusuf
Yağlıkçı, Yasemin
Keywords: Leptinotarsa decemlineata
canlı ağırlık
kuru madde miktarı
su miktarı
patates böceği
besin
Leptinotarsa decemlineata
live weight
dry matter quantity
water quantity
Colorado Potato Beetle
nutrient
Bitki Koruma A.B.D
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae) ile ilgili bugüne kadar bir çok çalışma yapılmasına karşın çoğunda farklı besinlerin, larvalarının ve pupalarının kuru madde ve su miktarına etkisine değinilmemiştir. Bu çalışmada ise L. decemlineata’nın bütün larva dönemlerindeki ve pupa dönemlerindeki bireyleri patates (Solanum tuberosum L.), patlıcan (Solanum melongena L.) ve domates (Lycopersicon esculentum L.) bitkileri ile beslenmesi sonunda tartımlar yapılarak sahip oldukları kuru madde ve su miktarları hesaplanmıştır. Bu şekilde farklı besinlerin L. decemlineata’nın larvalarının ve pupalarının kuru madde ve su miktarına etkisi ortaya konulmuştur. Yapılan değerlendirmelerde, gömlek değiştirme ile bireylerin canlı ağırlığının arttığı ve pupa dönemine girilmesiyle bu canlı ağırlıkların azaldığı gözlenmiştir. Buna bağlı olarak en yüksek canlı ağırlık, kuru madde ve su miktarı L. decemlineata’nın 4. larva dönemine ait bireylerde saptanmıştır. Ayrıca her larva ve pupa dönemindeki en yüksek canlı ağırlıkların patates bitkisinde beslenen bireylerde 155.91 mg olduğu belirlenmiştir. Üç farklı bitkideki L. decemlineata’nın larva dönemlerindeki ve pupa dönemindeki bireylerin kuru madde ve su miktarı incelendiği zaman ise, en yüksek kuru madde miktarı 33.09 mg ile patates bitkisiyle beslenen bireylere ait olduğu ve en yüksek su miktarı 76.09 mg ile domates bitkisiyle beslenen bireylere ait olduğu bulunmuştur. Patlıcan bitkisiyle beslenen bireylere ait değerlerin ise, patates bitkisiyle beslenen bireylerden elde edilen değerlere yakın olduğu saptanmıştır. Ancak bu üç bitkide beslenen 1. larva dönemindeki ve 2. larva dönemindeki bireylerin canlı ağırlıkları, kuru madde ve su miktarları arasında yapılan istatistiksel analizler sonucunda önemli bir fark olmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak, patates ve patlıcan bitkisinin su ve kuru madde miktarı bakımından, L. decemlineata bireylerine etkisinin domates bitkisine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple L. decemlineata bireyleri patates ve patlıcan bitkisinden daha fazla kendine yarar sağlamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4377
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yaseminyaglikci2009.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools