Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4376
Title: İzmir Körfez'nde abiyotik çevresel faktörlerin barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius merluccius) balıklarının populasyonları üzerine etkilerinin incelenmesi
Authors: Gurbet, Raşit
Yalçın, Esin
Keywords: İzmir Körfezi
Bakalyaro
Merluccius merluccius
Barbunya
Mullus barbatus
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
Red mullet
Mullus barbatus
European hake
Merluccius merluccius
$zmir Bay
Geographic Information System (GIS)
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Abiyotik çevresel faktörler ile balık populasyon bolluğu ve dağılımı arasında, bölge ve zamana bağlı ilişki olduğu tezin hipotezidir. İzmir Körfezi’nde ekonomik değere sahip olan barbun (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius merluccius) balıklarının populasyon bolluğu ve dağılımları üzerinde abiyotik çevresel faktörlerin (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, derinlik, çözünmüş oksijen ve pH) bölgesel ve mevsimsel etkilerinin tanımlanması bu çalışmanın amacıdır. Çalışma İzmir Körfezi’nde 2007 ve 2009 yılları arasında ilkbahar, kış, sonbahar ve yaz mevsimlerinde 3 farklı derinlik aralığında 10 adet araştırma istasyonunda yapılmıştır. Abiyotik çevresel parametrelerin ölçümleri ve balık materyali deniz çalışmalarında eşzamanlı olarak elde edilmiştir. Abiyotik çevresel parametreler ile türlerin bolluğu ve dağılımları arasındaki ilişki Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) başta olmak üzere uygun görsel analiz programları kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar istatistiksel analizler ile desteklenmiştir. Çalışmanın sonucunda; abiyotik çevresel faktörler ile ilişkili olarak, İzmir Körfezi’nde incelenen barbunya (Mullus barbatus) populasyonu en yüksek yoğunlukta kış mevsiminde Gülbahçe Körfezi’nde, bakalyaro (Merluccius merluccius) populasyonu ise en yüksek yoğunlukta yaz mevsiminde Dış Körfez I’de tespit edilmiştir. Bu çalışma nicel analizlerin yapılacağı gelecekteki benzer çalışma alanları için rehber niteliğinde tasarlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4376
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esinyalcin2009.pdf38.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools