Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4374
Title: Yapay aydınlatma ile günışığı süresinin uzatılmasının ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan çipura (Sparus aurata) balıklarının gelişimine etkisi
Authors: Yıldırım, Şükrü
Vardar, Hatice
Keywords: Balık yetiştiriciliği
çipura
gece aydınlatması
canlı ağırlık kazancı
YDO
gonad gelişimi
Fish culture
seabream
night illumination
the gain of live weight
FCR
gonadal development
Su Ürünleri Yetiştiricilik A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Çipura yetiştiriciliğinde sonbahar ve kış aylarında gün ışığı süresinin kısalması, deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte üreme döneminin başlamasıyla balığın vücut ağırlık artış hızında azalma meydana gelmekte, hatta bazen mevcut ağırlığında gerileme ortaya çıkmaktadır. Bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde somon balıklarının yetiştiriciliğinde, pazar boyuna ulaşma süresinin hızlandırılması amacıyla su altı lambaları kullanılarak günışığı süresi uzatılmaktadır. Bu yöntemle, balığın üreme döneminde gonad gelişim süreci sekteye uğratılmaktadır ve böylelikle somonların canlı ağırlık artışında kazanç sağlanmaktadır. Bu çalışmada, çipura (Sparus aurata) balıklarına yukarıda anlatılan somon balıklarına uygulanan uzun fotoperiyot rejimi (15L:9D) denenerek balıkların gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma, İzmir ili Çeşme ilçesi kıyı şeridinde bulunan Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Tic. A.Ş.’ne ait balık çiftliğinde, ağ derinliği 14 m olan 4 adet 20 m çaplı polietilen (HDPE) yüzer ağ kafeslerde gerçekleştirilmiştir. Her bir kafese aynı jenerasyondan gelen ortalama ağırlığı 75.15 ± 3.76 g olan yaklaşık 180.000 adet çipura balığı stoklanmıştır. Nisan 2008’ten başlayarak 13 ay süre ile 2 kafese yapay aydınlatma uygulanırken, diğer 2 kafese aydınlatma uygulanmamıştır. Çalışma süresince tüm kafeslerden her ay 60'ar adet örnek alınarak vücut ve gonad ağırlık ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca her bir kafese verilen yem miktarı ve deniz suyu sıcaklıkları kaydedilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında, 13 ay sonunda aydınlatma uygulanan deneme grubu balıkları ortalama 425.19 ± 5.06 g vücut ağırlığına ulaşırken, aydınlatma uygulanmayan kontrol grubunda ortalama ağırlık 305.42 ± 25.01 g olarak ölçülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, aydınlatma uygulanan deneme grubu çipura balıkları pazar boyuna (300-400 g), diğer gruba göre 2-3 ay daha önce ulaşmıştır. Ayrıca, çalışma sonunda kontrol grubu kafeslerinde yem dönüşüm oranı (YDO) 2.37 iken deneme grubunda bu rakam 2.04 olarak hesaplanmıştır (p<0.05).
URI: http://hdl.handle.net/11454/4374
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
haticevardar2009.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools