Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4373
Title: Bölmeli asal sayı kalbur algoritmaları
Other Titles: Yeni ve pratik bir algoritma
Authors: Dalkılıç, Mehmet Emin
Tokatlı, Görkem
Keywords: Asal sayılar
Goldbach sanısı
kalbur algoritmaları
Prime numbers
Segmented prime sieve
Segmented Sieve of Pritchard
Goldbach conjecture
Uluslararası Bilgisayar A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Asal sayılar, sahip oldukları özel ve kuralsız yapılarıyla teorik olarak birçok bilim insanının ilgisini çekmiştir. Yıllar boyunca bütün asal sayıları bulan polinom yapıda tek bir formülün var olabileceğine inanılmış, fakat bulunamamıştır. Bunun yanı sıra bilgi güvenliği alanında özellikle açık anahtar şifrelemelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tez çalışmamızın başlangıcında, asal sayıların özelliklerini, sayı sisteminde dağılımlarını, belirli bir sayı aralığındaki asal sayıları bulmaya yarayan kalbur algoritmalarını inceledik. Bunların paralelinde, dörtten büyük bütün çift sayının iki adet asal sayının toplamı olacağını öngören Goldbach sanısı üzerinde çalışıp, bu iddianın kanıtı veya çürütülmesi üzerinde istatistiksel incelemeler yapıp, deneme algoritmalarını inceledik. Sonrasında, günümüzün en popüler ve verimli bölmeli kalbur algoritmalarını inceleyip, bunlardan yola çıkarak teoride 33% `e kadar daha hızlı çalışabilen yeni bir algoritma geliştirdik. Bu aşamadan sonra çalışmalarımızı tamamen bu algoritma üzerine yoğunlaştırdık. Algoritmanın tek makine üzerinde implementasyonu beklenen sonuçları verince algoritmanın paralelleştirilmesi üzerine çalışmalara başladık. Verimli bir paralel algoritmanın geliştirilmesinden sonra İTÜ UYBHM grid sistemlerinde çalıştırarak karşılaştırmalı performans ölçümleri yapıp beklenen sonuçları elde ettik.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4373
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gorkemtokatli2009.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools