Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4371
Title: 18F işaretli magnetit nanoparçacıkların sentezi ve biyo-affinitelerinin incelenmesi
Authors: Ünak, Perihan
Toksöz, Feriha
Keywords: Magnetik nanoparçacıklar
18F
mannoz triflat
sisteamin
MCF–7
apoptoz
Magnetic nanoparticles
18F
mannose triflate
cysteamine
MCF–7
apoptosis
Nükleer Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalısmada, 18F-FDG’ nin nükleofilik florinasyon ile sentezinde prekürsör olan mannoz triflat molekülü ve radyoprotektif etkili ajan sisteamin molekülünün konjugasyon reaksiyonu gerçeklestirilmistir. Mannoz triflat-sisteamin bilesigi (MS) için ortalama reaksiyon verimi %92.39±7,4 iken, inaktif flor ile substitusyon verimi %100 olarak gerçeklesmistir. Sentezlenen bilesik mannoz triflat-sisteamin, daha sonra 18F’ in nükleofilik florinasyon reaksiyonu ile isaretlenmistir.. 18F veya inaktif NaF ile florlanan mannoz triflat-sisteamin (FMS) bilesigi FeCl3’ün çözeltisi ile reaksiyona sokulmustur. Ardından NaBH4 ile indirgeme gerçeklestirilerek magnetit parçacıklar sentezlenmistir. SEM (Scanning electron microscopy) analizleri magnetit parçacıkların nano boyutta oldugunu göstermistir. Inaktif F ile baglı magnetit nanoparçacıklar tavsan anti-Metadherin (Mid) antikoru ile birlestirilmistir ve SEM analizleri yapılmıstır. Sentezlenen ve karakterizasyonu gerçeklestirilen magnetit nanopartiküller model olarak hazırlanarak MCF-7 meme kanseri hücre hatlarına uygulanmıstır. 18F isaretli mannoz triflat-sisteamin (18F-MS) ve sentezlenen magnetit nanoparçacıkların zamana karsı hücreye baglanma oranları in vitro olarak incelenmistir. Baglanma oranları 15, 30 ve 45 dakika inkübasyon süreleri için degerlendirilmistir. MCF–7 hücreleri üzerinde %50’ye varan baglanma görülmüstür. Ayrıca, hücrelere manyetik alan uygulanmıstır ve hücrelere manyetik alan uygulanması sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir sekilde degistirmemistir. Sentezlenen bilesigin (MS) ve 18F isaretli MS bilesigine baglı magnetit nanoparçacıkların MCF–7 hücreleri üzerindeki apoptotik etkisi belirlenmistir. Kontrole kıyasla MS bilesigi 15 kat daha fazla apoptoz tetiklerken FMS’e baglı magnetit nanoparçacıklar 3 kat daha fazla apoptoz tetiklemistir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4371
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ferihatoksoz2009.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools