Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4331
Title: 0 İn vitro koşullarda termoterapi ve kemoterapi uygulamaları ile idris anacının prune dwarf ilarvirüs (PDV)’den arındırılması
Authors: Hepaksoy, Serra
Şen, Esra Tuğba
Keywords: İdris
Prunus mahaleb L. termoterpi
kemoterapi
virüsten ari
Mahlep
Prunus mahaleb L.
thermotherpy
chemotherapy
virus-free
Bahçe Bitkileri A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait meyve koleksiyon bahçesinde bulunan ve Prune dwarf ilarvirüs (PDV) ile bulaşık olan kara idris tipi olan Kp 1 (1) ile çalışılmıştır. Çalışmada 0,49 μM, IBA, 0,29 μM GA3, 4,4 μM BA içeren MS besin ortamı kullanılmıştır. İn vitro koşullarda idrisin termoterapi ve kemoterapi uygulamaları ile virüsten arındırılması amaçlanmış, kemoterapi uygulamasında 0, 15, 25 mg/L konsantrasyonunda, ribavirin, 6-azouracil ve 2-thiouracil olmak üzere üç farklı antiviral madde kullanılmıştır. Termoterapi uygulamasında da % 60 nispi nem ve 28 °C ile başlanılmış ve sıcaklık her gün 1°C arttırılarak 35°C’ye ulaştırılmış, daha sonra sıcaklık sabit tutulmuştur. Uygulamalar 3 hafta yapıldıktan sonra tekrar sürgün ucu alınıp yeni sürgün elde edilmiştir. Yeni sürgünlerde virüs varlığını belirlemek amacıyla RT-PCR yöntemi kullanılmıştır. Termoterapi ve kemoterapi uygulamaları sonucu, meydana gelen yeni sürgünlerin hepsinin virüsten ari oldukları, % 100 sağlıklı sürgünlere ulaşıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada en iyi sonucu termoterapi uygulaması ve ribavirinin düşük dozu olan 15 mg/L vermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4331
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esratugbasen2009.pdf7.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools