Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/433
Title: İzmir Körfezi'nde dağılım gösteren izmarit balığı (Spicara flexuosa, Rafinesque, 1810)'nın biyolojik özelliklerinin araştırılması
Authors: Mater, Savaş
Malkav, Sibel
Keywords: Spicara flexuosa, yaş, büyüme, üreme, beslenme durumu, İzmir Körfezi, Ege Denizi.
Spicara flexuosa, age, growth, reproduction, condition factor, Izmir Bay, Aegean Sea.
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
Issue Date: 2002
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada İzmir Körfezi'nde dağılım gösteren İzmarit balığı (Spicara flexuosa)'nın biyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla Ocak 2001-Mart 2002 tarihleri arasında yakalanan toplam 680 adet balık örneği incelenmiştir. Yaş tayininde otolitlerden yararlanılmış ve erkek bireylerin I.-V., dişi bireylerin ise 0.-IV. yaş grupları arasında dağılım gösterdiği bulunmuştur. Yakalanan örneklerin %55.74'ü dişi ve %44.26'sı erkek bireylerden oluşmaktadır. von Bertalanffy' nin boyca büyüme sabitleri de erkek bireyler için L= 23.97cm, K= 0.28 yıl-1 , t0= -2.04 yıl; dişi bireyler için L= 19.05cm, K= 0.23 yıl-1, t0= -2.96 yıl; tüm bireyler içinse L =21.86cm, K=0.25, t0= -2.36 olarak bulunmuştur. Tüm bireylerin boy-ağırlık ilişkisi denklemi; W= 0.013XL3.0224 (r=0.94), balık boyu-otolit boyu arasındaki ilişki ise R=1.08*FL0.707 (r=0.80) olarak hesaplanmıştır. En yüksek kondisyon faktörü değeri Mart ayında 1.480 ve en yüksek gonadosomatik indeks değeri ise Nisan ayında 6.039 olarak hesaplanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/433
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sibelmalkav2002.pdf505.3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools