Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4230
Title: Identification studies for honey, grape syrup and fruit juice produced in Turkey by using HPLC and 13C/12C isotope ratiı mass spectrometric methods
Authors: Ertaş, F. Nil
Ertaş, Hasan
Gümüştaş, Barış
Keywords: Bal
Meyve suyu
Hile
IRMS
HPLC
Şeker
Honey
Fruit Juice
Adulteration
IRMS
HPLC
Sugar
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Dünyada bal, pekmez ve meyve suyu üretiminde önemli rol oynayan ülkemizde, hileli ürün üretiminin yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda ihracat sorunları yaşanmaktadır. Bala hile amacıyla katılan maddeler geleneksel mısır şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve asitle dönüştürülen şuruplardır. Benzer yolla ülkemizde büyük çapta üretimi yapılan pekmez, meyve suyu ürünlerinin de saflık analizi giderek önem kazanmıştır. Bu tez kapsamında bu ürünlerin 13C/12C oranının IRMS, şeker bileşenleri miktarının ise HPLC kırılma indisi dedektörü ile saptanarak, bir veri tabanının oluşturulması ve hile konusunda derinlemesine bilgi sahibi olunabilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma Türkiye’de ilk kez laboratuvar ortamında yürütülen kalite kontrol çalışmalarına ışık tutacak parametre üretimine ilişkin veriler içermektedir. Bu yöntem valide edilmiş ve uygulamada güvenilirliğin sağlanması için ölçüm belirsizliği hesapları yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4230
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
barisgumustas2009.pdf988.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools