Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCirik, Semra-
dc.contributor.advisorYağmur, Bülent-
dc.contributor.authorEngin, Yasemin Özlem-
dc.date.accessioned2017-05-24T11:47:02Z-
dc.date.available2017-05-24T11:47:02Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11454/4226-
dc.description.abstractBu çalışmada Ulva rigida Agardh ve Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Makro-alglerinin semizotu (Portulaca oleracea L.) ve fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkilerinin yetiştiriciliğinde organik gübre olarak kullanımı araştırıldı. Araştırmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Uygulama alanında 2007-2009 yılları arasında yürütüldü. Çalışmada fasulye ve semizotu bitkilerinin saksılarda (75x 26x 21 cm) yeti!tiriciliği yapıldı. Denemeler; kontrol, ithal deniz yosunu gübresi (Algreen), çiftlik gübresi ve makro-alglerden (U. rigida ve G. verrucosa) elde edilen kuru biyomasın 5 farklı dozundan oluşan, 8 ayrı uygulama şeklinde yürütüldü. Denemelerde Algreen, control ve çiftlik gübresi tek doz şeklinde uygulandı. Ulva sp.’nın fasulye verimi üzerinde en etkili dozu beşinci doz (150 gr /saksı), semizotu verimi üzerinde en etkili dozu ise dördüncü doz (120 gr/saksı) olarak bulundu. Gracilaria sp.’nin üçüncü (90 gr /saksı) ve beşinci (150 gr/saksı) dozları sırasıyla fasulye ve semizotu verimlerinde en etkili uygulamalar olarak bulundu. Çalışmada en yüksek fasulye verimi (150 gr/saksı) Ulva sp. denemelerinde, en yüksek semizotu verimi (460 gr /saksı) ise çiftlik gübresi uygulamalarında tespit edildi. Kontrol grubu uygulamaları fasulye ve semizotu verimlerinde en az etkili uygulamalar olarak belirlendi. Çalışma sonucunda makro-alglerin fasulye ve semizotu verimi üzerine kontrol grubu ve Algreen uygulamalarından daha etkili olduğu saptandı.tr_TR
dc.language.isoothertr_TR
dc.publisherEge Üniversitesitr_TR
dc.subjectDeniz Algleritr_TR
dc.subjectUlva rigidatr_TR
dc.subjectGracilaria verrucosatr_TR
dc.subjectOrganik Gübretr_TR
dc.subjectİthal Deniz Yosunu Gübresitr_TR
dc.subjectFasulyetr_TR
dc.subjectSemizotutr_TR
dc.subjectVerimtr_TR
dc.subjectMarine algaetr_TR
dc.subjectUlva rigidatr_TR
dc.subjectGracilaria verrucosatr_TR
dc.subjectOrganic Fertilizertr_TR
dc.subjectImported Seaweed Based Fertilizertr_TR
dc.subjectCommon Beantr_TR
dc.subjectPurslanetr_TR
dc.subjectYieldtr_TR
dc.subjectSu Ürünleri Yetiştiricilik A.B.D.tr_TR
dc.titleDeniz yosunlarının organik gübre olarak kullanımıtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yaseminozlemengin2009.pdf5.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools