Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4225
Title: Türkiye'de tütün üretiminde pazarlama durumu, sorunları ve alternatif pazarlama model önerileri üzerine bir araştırma
Authors: Özkaya, Tayfun
Gümüş, Ahmet Hamdi
Keywords: Tütün
Tütün Pazarlaması
Tütün Politikası
Açık Artırmalı Tütün Satışı
Sözleşmeli Tarım
Tekel
Sigara
Tobacco
Marketing of Tobacco
Tobacco Policy
Contract Farming
Tobacco Auction
Cigarette
Tekel
Tarım Ekonomisi A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Türkiye’de üretici tütünlerinin pazarlamasındaki sorunların saptanması ve alternatif pazarlama modellerinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada; Türk tütüncülüğünün genel olarak analizi yapılarak, uygulanan fiyat, üretim, pazarlama politikaları ve seçilmiş bazı ülkelerde üretici tütünleri pazarlama yöntemleri incelenmiştir. Araştırmanın makro verileri TAPDK, Tekel, TÜİK ve FAO kayıtlarından derlenmiş, üretici yaklaşımları ise Samsun, Manisa ve Denizli illerinde yapılan alan araştırması ile belirlenmiştir. Çalışma sonunda yeni tütün yasası sonrası uygulamalardan üreticilerin memnun olmadığı, sözleşmeli sistemin üreticileri bağımlı hale getirdiği, açık artırmalı satış sisteminin işlemediği, çok uluslu bir kaç sigara şirketinin tütün piyasası üzerinde belirleyici rol oynadığı, üretici eline geçen reel fiyatların on yıl içerisinde yarı yarıya azaldığı, tütün pazarlanmasında bazı mevzuat ve uygulama değişikliklerinin gerektiği, üreticilerin örgütlü güçleri ile piyasa aktörü olmalarına ve bunun için de kamusal desteğe ihtiyaç bulunduğu saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4225
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ahmethamdigumus2009.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools