Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4221
Title: Çoklu etmen sistemlerinde rol tabanlı iletişim
Authors: Dikenelli, Oğuz
Eliaçık, Alpaslan Burak
Keywords: Rol kavramı
protokol
iletişim
etmenler
çoklu etmen sistemleri
Role Concept
protocol
communication
agents
multi-agent systems
Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Rol kavramının, yazılım mühendisliği çalışmaları çerçevesinde yazılımların kullanıcıları ve birbirleri ile olan ilişkilerini modellemek ve programlamak için kullanılması üzerine literatürde birçok araştırma yer almaktadır. Dahası rol kavramı üzerine yapılan bu çalışmalar, nesneye yönelik programlamadan cepheye yönelik programlamaya kadar çeşitli paradigmaları da içine almaktadır. Ancak diğer programlama paradigmalarına kıyas ile, çoklu etmen sistemlerinin dağıtık ve işbirlikçi doğası rol kavramının yapısı ile uyum sağlamakta ve çoklu etmen sistemlerinin modellenmesinde ve gerçekleştiriminde uygulanabilirliğini daha elverişli kılmaktadır. Zaten günümüzde birçok etmen tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımının gereksinim analizinde ve tasarım aşamalarında rol kavramı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, çoklu etmen sistemlerinin iletişim mimarilerinde rollerin programlanabilir birimler olarak kullanılması için rol kavramının özellikleri iletişim bakış açısından tanımlanmıştır. Daha sonra yorumlanan bu özelliklerin gerçekleştirilebilmesi için FIPA tanımını genişleten rol tabanlı bir iletişim mimarisi tasarlanmıştır. Bu tasarlanan mimari sayesinde rol kavramı ve iletişim süresince eşzamanlılığı sağlayan rol kavramının bir alt bileşeni olan protokol kavramının sistemde çalışma zamanında görünebilirliği sağlanmıştır. Bu sağlanan özellikler ile birlikte çoklu etmen sistemlerinin iletişim altyapısının daha esnek ve parcaçıklı bir iletişim mimarisine sahip olması hedeflenmiştir. Bu tezde önerilen iletişim mimarisi, SEAGENT çoklu etmen sistemi geliştirme çerçevesinde var olan iletişim mimarisi üzerine artırım yapılarak gerçekleştirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4221
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alpaslanburakeliacik2009.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools