Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4220
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzden, Osman-
dc.contributor.authorKızak, Volkan-
dc.date.accessioned2017-05-24T11:44:59Z-
dc.date.available2017-05-24T11:44:59Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11454/4220-
dc.description.abstractBu tezde, ‰36-37 tuzluluğa sahip deniz suyuna doğrudan ve kademeli (21 gün) olarak transfer edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) (162,7±3,03 gr) ve dere alabalığında (Salmo trutta forma fario) (160,9±2,94 gr) solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesinde ve klorit hücre boyutlarında meydana gelen değişimler incelenmiş ve yaşama oranları değerlendirilmiştir. Öte yandan, ‰25 tuzluluktaki deniz suyuna doğrudan transfer edilen gökkuşağı alabalıklarının (yaklaşık 285 gr) büyüme performansları ve yaşama oranları yüzer alabalık işletmesinde yaz boyunca takip edilmiştir. Dere alabalıklarında denize doğrudan transfer sonucunda %100 ölüm görülürken, gökkuşağı alabalıklarında %50–58,3 civarında yaşama oranı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, kademeli adaptasyonda yaşama oranlarında önemli farklılıklar elde edilmiştir. Yaşama oranları dere alabalığında %66,7–75, gökkuşağı alabalığında %83,3–91,7 oranlarında gerçekleşmiştir (p<0.05). Solungaç klorit hücre boyutları ‰36-37 tuzlulukta artmıştır. En küçük klorit hücreler denize doğrudan transfer edilen ve ölmek üzere olan dere alabalıklarında, en büyük klorit hücreler ise denize doğrudan transfer edilen gökkuşağı alabalıklarında saptanmıştır. Klorit hücre boyutu ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi bakımından adapte olmuş ve adapte olamamış balıklar arasında önemli farklılıklar vardır (p<0.05). En yüksek solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesi denize kademeli olarak transfer edilen dere alabalıklarında tespit edilirken, en düşük aktivite tatlı su aşamasındadır. Adapte olamamış dere ve gökkuşağı alabalıklarında solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesi 0.100 – 0.250 mmol Pi / mg protein / saat arasında, adapte olmuş olanlarda ise 0.500 mmol Pi / mg protein / saat seviyesinde belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre kademeli transfer edilen alabalıklar, doğrudan transfer edilenlere kıyasla daha iyi adaptasyon başarısı göstermektedirler. ‰25 tuzluluktaki denize doğrudan transfer edilen gökkuşağı alabalıklarının gelişimleri ve yaşama oranları yaz döneminde 90 gün boyunca yüzer alabalık işletmesinde takip edilmiştir. Çalışma sonunda gökkuşağı alabalıkları 285–289 gr canlı ağırlıktan 667,3–675,8 gr’a ulaşmışlardır. Yem değerlendirme katsayısı 1,129–1,136 olarak, mortalite ise %6,07–7,19 oranında saptanmıştır. Sonuç olarak, yüzer alabalık işletmesinde elde edilen veriler önceki çalışmalarla kıyaslandığında makul sonuçlar olduğu görülmüştür. Teknik ve idari sorunlar çözülebildiği takdirde, yüzer alabalık işletmesi açık deniz balık yetiştiriciliği açısından günümüzde önemli bir fırsat olabilir.tr_TR
dc.language.isoothertr_TR
dc.publisherEge Üniversitesitr_TR
dc.subjectGökkuşağı alabalığıtr_TR
dc.subjectOncorhynchus mykisstr_TR
dc.subjectdere alabalığıtr_TR
dc.subjectSalmo trutta fariotr_TR
dc.subjectdeniz suyuna adaptasyontr_TR
dc.subjectsolungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesitr_TR
dc.subjectsolungaç klorit hücresitr_TR
dc.subjectyüzer alabalık işletmesitr_TR
dc.subjectbüyümetr_TR
dc.subjectyaşama oranıtr_TR
dc.subjectRainbow trouttr_TR
dc.subjectOncorhynchus mykisstr_TR
dc.subjectbrown trouttr_TR
dc.subjectSalmo trutta forma fariotr_TR
dc.subjectseawater acclimationtr_TR
dc.subjectbranchial Na+-K+-ATPase activitytr_TR
dc.subjectbranchial chloride celltr_TR
dc.subjectmobile fish farmtr_TR
dc.subjectgrowthtr_TR
dc.subjectsurvivaltr_TR
dc.subjectSu Ürünleri Yetiştiricilik A.B.D.tr_TR
dc.titleGökkuşağı alabalığı (Oncoryhnchus mykiss) ve dere alabalığının (Salmo trutta forma fario) deniz suyunda fizyolojik adaptasyonlarının karşılaştırılması ve denizde gökkuşağı alabalığının gelişiminin incelenmesitr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
volkankizak2009.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools