Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4220
Title: Gökkuşağı alabalığı (Oncoryhnchus mykiss) ve dere alabalığının (Salmo trutta forma fario) deniz suyunda fizyolojik adaptasyonlarının karşılaştırılması ve denizde gökkuşağı alabalığının gelişiminin incelenmesi
Authors: Özden, Osman
Kızak, Volkan
Keywords: Gökkuşağı alabalığı
Oncorhynchus mykiss
dere alabalığı
Salmo trutta fario
deniz suyuna adaptasyon
solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesi
solungaç klorit hücresi
yüzer alabalık işletmesi
büyüme
yaşama oranı
Rainbow trout
Oncorhynchus mykiss
brown trout
Salmo trutta forma fario
seawater acclimation
branchial Na+-K+-ATPase activity
branchial chloride cell
mobile fish farm
growth
survival
Su Ürünleri Yetiştiricilik A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, ‰36-37 tuzluluğa sahip deniz suyuna doğrudan ve kademeli (21 gün) olarak transfer edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) (162,7±3,03 gr) ve dere alabalığında (Salmo trutta forma fario) (160,9±2,94 gr) solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesinde ve klorit hücre boyutlarında meydana gelen değişimler incelenmiş ve yaşama oranları değerlendirilmiştir. Öte yandan, ‰25 tuzluluktaki deniz suyuna doğrudan transfer edilen gökkuşağı alabalıklarının (yaklaşık 285 gr) büyüme performansları ve yaşama oranları yüzer alabalık işletmesinde yaz boyunca takip edilmiştir. Dere alabalıklarında denize doğrudan transfer sonucunda %100 ölüm görülürken, gökkuşağı alabalıklarında %50–58,3 civarında yaşama oranı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, kademeli adaptasyonda yaşama oranlarında önemli farklılıklar elde edilmiştir. Yaşama oranları dere alabalığında %66,7–75, gökkuşağı alabalığında %83,3–91,7 oranlarında gerçekleşmiştir (p<0.05). Solungaç klorit hücre boyutları ‰36-37 tuzlulukta artmıştır. En küçük klorit hücreler denize doğrudan transfer edilen ve ölmek üzere olan dere alabalıklarında, en büyük klorit hücreler ise denize doğrudan transfer edilen gökkuşağı alabalıklarında saptanmıştır. Klorit hücre boyutu ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi bakımından adapte olmuş ve adapte olamamış balıklar arasında önemli farklılıklar vardır (p<0.05). En yüksek solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesi denize kademeli olarak transfer edilen dere alabalıklarında tespit edilirken, en düşük aktivite tatlı su aşamasındadır. Adapte olamamış dere ve gökkuşağı alabalıklarında solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesi 0.100 – 0.250 mmol Pi / mg protein / saat arasında, adapte olmuş olanlarda ise 0.500 mmol Pi / mg protein / saat seviyesinde belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre kademeli transfer edilen alabalıklar, doğrudan transfer edilenlere kıyasla daha iyi adaptasyon başarısı göstermektedirler. ‰25 tuzluluktaki denize doğrudan transfer edilen gökkuşağı alabalıklarının gelişimleri ve yaşama oranları yaz döneminde 90 gün boyunca yüzer alabalık işletmesinde takip edilmiştir. Çalışma sonunda gökkuşağı alabalıkları 285–289 gr canlı ağırlıktan 667,3–675,8 gr’a ulaşmışlardır. Yem değerlendirme katsayısı 1,129–1,136 olarak, mortalite ise %6,07–7,19 oranında saptanmıştır. Sonuç olarak, yüzer alabalık işletmesinde elde edilen veriler önceki çalışmalarla kıyaslandığında makul sonuçlar olduğu görülmüştür. Teknik ve idari sorunlar çözülebildiği takdirde, yüzer alabalık işletmesi açık deniz balık yetiştiriciliği açısından günümüzde önemli bir fırsat olabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4220
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
volkankizak2009.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools