Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4218
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGemici, Yusuf-
dc.contributor.authorKelez, Aytaç-
dc.date.accessioned2017-05-24T11:23:29Z-
dc.date.available2017-05-24T11:23:29Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11454/4218-
dc.description.abstractPolen ve sporları inceleyen bilim dalına palinoloji denir. Bu terim ilk defa Hyde ve Wıllıams tarafından ortaya atılmış yunanca etrafa dağılan anlamına gelen palinein kelimesinden türetilmiştir. Polenler angıospermlerin anterlerinden, gymnospermelerin ise mikrosporangıumlarından atılarak rüzgâr, hayvanlar, böcekler, kuşlar ve su ile ortama dağılırlar. Bu sayede çiçeklerde stigmaya ulaşıp polinasyonu sağlarlar. Daha sonrada ovaryuma kadar ulaşır ve döllenmeyi gerçekleştirirler Bu çalışma da Batı Karadeniz bölgesinde; Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu ve Kastamonu illerinden toplanan 50 farklı bal örneğinin melissapalinolojik incelemesi yapılmıştır. Çalışma sonunda bölgelerde belirlenen dominant taksonlar; Castanea sativa, Rhododendron ponticum, Tilia rubra, Fagaceae, Ericaceae, Compositeae ve Criciferae’dir. Günümüzde birçok araştırmalarda polenlerin incelenmesi yapılmaktadır. Çeşitli alerjik vakaların tespitinde, ilaçlardaki katkı maddelerinin saptanmasında, adli vakalarda suçluların yakalanmasında, arkeolojik kazılar ve petrol kaynaklarının bulunması gibi birçok alanda palinolojide faydalanılmaktadır. Balların kalitesini tespit etmek amaçlı da palinoloji bilimi son derece önem arz etmektedir. Palinoloji biliminin bu saydığımız alanlarda kullanılması bu bilimin değişik alt bilim dallarına ayrılmasını sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi de balların; polen, mantar gibi sporları içermesinden doğan Melissopalinoloji bilim dalıdır. Bu bilim dalı ballardaki polenlerin cins ve miktarlarının tespiti, nektar kaynaklarına göre balların kalitesi ve sınıflandırılmasına olanak sağlar.tr_TR
dc.language.isoothertr_TR
dc.publisherEge Üniversitesitr_TR
dc.subjectPolentr_TR
dc.subjectpalinolojitr_TR
dc.subjectMelissapalinolojitr_TR
dc.subjectbaltr_TR
dc.subjectPollentr_TR
dc.subjectpalinationtr_TR
dc.subjectmelissapalynologytr_TR
dc.subjecthoneytr_TR
dc.subjectBiyoloji A.B.D.tr_TR
dc.titleBatı Karadeniz Bölgesi ballarının polen analizitr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aytackelez2009.pdf485.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools