Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4218
Title: Batı Karadeniz Bölgesi ballarının polen analizi
Authors: Gemici, Yusuf
Kelez, Aytaç
Keywords: Polen
palinoloji
Melissapalinoloji
bal
Pollen
palination
melissapalynology
honey
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Polen ve sporları inceleyen bilim dalına palinoloji denir. Bu terim ilk defa Hyde ve Wıllıams tarafından ortaya atılmış yunanca etrafa dağılan anlamına gelen palinein kelimesinden türetilmiştir. Polenler angıospermlerin anterlerinden, gymnospermelerin ise mikrosporangıumlarından atılarak rüzgâr, hayvanlar, böcekler, kuşlar ve su ile ortama dağılırlar. Bu sayede çiçeklerde stigmaya ulaşıp polinasyonu sağlarlar. Daha sonrada ovaryuma kadar ulaşır ve döllenmeyi gerçekleştirirler Bu çalışma da Batı Karadeniz bölgesinde; Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu ve Kastamonu illerinden toplanan 50 farklı bal örneğinin melissapalinolojik incelemesi yapılmıştır. Çalışma sonunda bölgelerde belirlenen dominant taksonlar; Castanea sativa, Rhododendron ponticum, Tilia rubra, Fagaceae, Ericaceae, Compositeae ve Criciferae’dir. Günümüzde birçok araştırmalarda polenlerin incelenmesi yapılmaktadır. Çeşitli alerjik vakaların tespitinde, ilaçlardaki katkı maddelerinin saptanmasında, adli vakalarda suçluların yakalanmasında, arkeolojik kazılar ve petrol kaynaklarının bulunması gibi birçok alanda palinolojide faydalanılmaktadır. Balların kalitesini tespit etmek amaçlı da palinoloji bilimi son derece önem arz etmektedir. Palinoloji biliminin bu saydığımız alanlarda kullanılması bu bilimin değişik alt bilim dallarına ayrılmasını sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi de balların; polen, mantar gibi sporları içermesinden doğan Melissopalinoloji bilim dalıdır. Bu bilim dalı ballardaki polenlerin cins ve miktarlarının tespiti, nektar kaynaklarına göre balların kalitesi ve sınıflandırılmasına olanak sağlar.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4218
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aytackelez2009.pdf485.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools