Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4213
Title: Radyoterapi uygulamalarında lif dozimetreleri kullanılarak doku eşdeğer ortamlardaki doz dağılımlarının incelenmesi
Authors: Karalı, Turgay
Gökçe, Melis
Keywords: Radyoterapi
Brakiterapi
Termolüminesans
Dozimetri
Fantom
In vivo
Radiotherapy
Brachytherapy
Thermoluminescence
Dosimetry
Phantom
In vivo
Nükleer Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Medikal ısınlamaların optimizasyonunda temel unsurlardan biri radyasyon dozimetrisidir. Radyoterapide tümör dozu maksimum iken, normal dokuların radyasyondan kaynaklanan komplikasyonları kabul edilebilir seviyede tutulmalıdır. Teknolojideki gelismeler ısınlama tekniklerinin gelismesini saglamıs ve beraberinde daha karmasık tedavi planlamaları ile daha düsük kabul edilebilir hata sınırları getirmistir. Bu tezin amacı LiF:Mg,Ti termolüminesans dozimetreleri (TLD) ile çesitli radyoterapi kaynaklarının, insan dokusunu simüle eden ortamlarda, çesitli ısınlama kosulları altında doz dagılımlarının incelenmesidir. Bu kapsamda, ısınlamalar farklı geometrilerde tasarlanan balmumu, katı su ve polietilen fantomlar üzerinde gerçeklestirilmistir. Katı su fantomunda Ir-192 (HDR) brakiterapi kaynagı ile yapılan ısınlamalarda kaynagın ısınlama pozisyonunda yapılan 3 mm!lik degisimin doz degerlerinde %25-30 oranında farklılıga sebep oldugu bulunmustur. Bununla birlikte saçılmalardan dolayı, fantom hacminin elde edilen doz dagılımlarına etkisinin deneysel hata sınırları içinde yer aldıgı sonucuna varılmıstır. Polietilen fantomda Ir-192 kaynagı ile ilk defa yakın mesafelerde deneysel olarak gerçeklestirilen ölçümler sonucunda x ekseninde daha yüksek doz degerlerinin elde edilmesi, Ir- 192 kaynagının özellikle yakın geometrilerde daha belirgin hale gelen ve beklendigi gibi homojen olmayan doz dagılımına sahip oldugu sonucuna ulasılmasını saglamıstır. Co-60 kaynagı ile yapılan derinlik dozu, maksimum doz ve cilt dozu ısınlama, verilerinden 10 cm derinlik için yapılan ısınlamalarda alan kenarında ve alan dısında kalan noktalarda doz degerlerinin 5 cm derinlik için yapılan ölçümlerden daha yüksek oldugu saptanmıstır. Bunlara ek olarak 10 cm derinlige 1 Gy ile yapılan ısınlamalarda elde edilen cilt dozu degerlerinin aynı kosullarda 5 cm derinlik için yapılan deneyden %40!lara varan degerlerde daha yüksek oldugu bulunmustur. Bu tez kapsamında gerçeklestirilen in vivo çalısmalarında kullanılan ısınlama alanları için lens dozu degerleri ortalama olarak hedef dozun %10 ile %25!i arasında yer almaktadır. Elde edilen cilt dozları beklenen düzeylerde ve hedef organ dozunun yaklasık olarak % 65!i kadardır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4213
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
melisgokce2009.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools