Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4207
Title: Sağlam iletişim ağlarının tasarımında yeni ölçümler
Authors: Dündar, Pınar
Kılıç, Engin
Keywords: Graf teori
accessibility (erişilebilirlik) sayısı
total redundance
total accessibility (toplam erişilebilirlik)
Graf theory
accessibility number
total redundance
total accessibility
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Graf teorisi yardımıyla en çok çözülen problemlerden biri, bozulmalara karşı direnci diğerlerine göre daha fazla olan bir ağ modeli tasarımını gerçekleştirmektir. Bu amaçla grafın tüm tepeler ya da ayrıtlar kümesi üzerinden pek çok ölçüm tanımlanmıştır. Son yıllarda ise ölçümler, grafın belirli özellikteki tepeler ya da ayrıtlar kümesi üzerinden tanımlanmaktadır. Bu tezde sözü edilen ikinci tür ölçümlerden yeni bir ölçüm olan Total Accessibility (toplam erişilebilirlik) tanımlanmıştır. Tezin 2. bölümünde temel graf bilgileri ve kararlılık ölçümleri verilmiştir. 3. bölümde Total Redundance kavramı incelenmiş, temel graf sınıflarındaki sonuçları hesaplanmış ve graf işlemleri ile arasındaki ilişki verilmiştir. 4. bölümde temel graf sınıfları ve graf işlemleri altında Total accessibility sayısı incelenmiş, elde edilenler sonuç ve teoremler olarak ifade edilmiştir. Total accessibility sayısını bulan bir algoritma verilmiştir. Aynı tepe sayısına sahip ve bazı zedelenebilirlik ölçüm değerleri aynı olan herhangi iki ağ modeli ele alındığında Total Accessibility sayısı daha büyük olan ağın yapıca daha sağlam olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece ağ tasarımında yol gösterici bir ölçüm olduğu kanıtlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4207
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
enginkilic2009.pdf892.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools