Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4177
Title: Bazı gıdalarda ve farklı koenzim Q10 preparatlarıyla zenginleştirilmiş gıdalarda İn Vitro koenzim Q10 biyoyararlılığının saptanması
Authors: El, Sedef Nehir
Ercan, Pınar
Keywords: Koenzim Q10
KoQ10
ubikinol-10
ubikinon-10
emülsiye koenzim Q10
%-siklodekstrin koenzim Q10 kompleksi
nanopartikül koenzim Q10
in vitro sindirilirlik
biyoyararlılık
Coenzyme Q10
CoQ10
ubiquinol 10
ubiquinone 10
emulsified coenzyme Q10
%-cyclodextrin coenzyme Q10 complex
nanoparticle coenzyme Q10
in vitro digestibility
bioavailability
Gıda Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Koenzim Q10 (KoQ10, ubikinol-10 ve/veya ubikinon-10) ya!da çözünebilen vitamin benzeri bir benzokinon bileşiğidir. Koenzim Q10 membran stabilitesinin sağlanmasında, enerji dönüşümünde ve ATP üretiminde rol oynar. Ayrıca önemli bir antioksidandır. Koenzim Q10 endojen ve eksojen olmak üzere iki kaynaktan sağlanır. İnsanlarda koenzim Q10 miktarı yaşa ve bazı hastalıklara bağlı olarak azalma gösterir. Bu yüzden, koenzim Q10’un eksojen kaynaklarının araştırılması önemlidir. Bu çalışmada, koenzim Q10’ca zengin bazı gıda kaynaklarındaki (dana eti, dana karaciğeri, dana kalbi) koenzim Q10 içeriklerini belirlemek, koenzim Q10 içeriğine ısısal işlemlerin etkisini saptamak, bu gıdalardaki koenzim Q10’un biyoyararlılığını belirlemek, ve farklı koenzim Q10 preparatları ile zenginleştirilmiş yağsız süt ile üretilen yoğurt örneklerindeki koenzim Q10’un biyoyararlılıklarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci kısmında; dana kalbinin koenzim Q10 içeriği 109.97 ± 3.77 μg/g bulunurken, dana karaciğerinin 33.34 ± 3.51 μg/g ve dana etinin 23.47±2.59 μg/g koenzim Q10 içerdiği bulunmuştur. Isısal işlemler sonrasında koenzim Q10 içeriğinde en fazla kayıp dana kalbinin kızartılması (%30.58±1.37) sırasında görülmüştür (p<0.01). Bunu dana karaciğerinin kızartılması (%23.62± 2.18) ve dana etinin haşlanması (%22.81±2.66) izlemiştir (p<0.01). Koenzim Q10 biyoyararlılığı dana karaciğerinde (%68.17±1.47) ve dana kalbinde (%65.84±2.06) dana etine (%60.16±1.30) göre farklı bulunmuştur (p<0.01). Çalışmanın ikinci kısmında, koenzim Q10’un biyoyararlılığını arttırmak amacıyla ticari formda satın alınan referans koenzim Q10 standardı ile emülsiye koenzim Q10, siklodekstrin koenzim Q10, nanopartikül koezim Q10 preparatları hazırlanmıştır. Hazırlanan preparatlar, yoşurda işlenecek sütlere katılarak zenginleştirilmiş yoğurt üretiminde kullanılmıştır. Hazırlanan nanopartikül koenzim Q10 preparatı ile küresel şekilde ve 176.00±50.62 nm boyutta koenzim Q10 nanopartikülleri elde edilmiştir. Üretilen yoğurtlardan en yüksek koenzim Q10 biyoyararlılığına (%73.81±1.61) nanopartikül koenzim Q10 içeren yoğurdun sahip olduğu görülmüştür (p<0.01). Ayrıca koenzim Q10 biyoyararlılığının emülsiye koenzim Q10 içeren yoğurtta %63.75±0.91, kontrol yoğurtta %50.59±1.88 ve siklodekstrin koenzim Q10 kompleksi içeren yoğurtta %46.83±1.27 olduğu bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4177
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pinarercan2009.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools