Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4083
Title: Sağkalım analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler ve aktüerya alanında bir uygulama
Authors: Şenol, Şanslı
Bilgi, Soner
Keywords: Actuary
Survival Analysis
Survival Function
Kaplan Meier Method
SPSS
Mortality
Insurance Calculations
Censored Data
İstatistik A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Sağ kalım analizi, belli bir başlangıç noktasından sonra, bir izleme süresi içindeki gözlemin araştırılmak istenen konuma erişmesi veya erişmeden eski özelliklerini sürdürmesi halini inceleyen bir analiz yöntemidir. Temel olarak başta tıp, sosyoloji, finans sektörlerinde çokça kullanılan bu analiz çeşidi aktüeryal düzeyde de çok kritik bir öneme sahiptir. Bu analiz çeşidinde, deney ve gözlemler sonucu elde edilen veri setinin dağılımına karar vermek, uygulanmasının uygun görüldüğü parametrik ya da parametrik olmayan dağılımlar vasıtasıyla, uygun sağ kalım ve hazard fonksiyonlarını saptamak, ilgilenilen olayın sağ kalım fonksiyonlarının farklı etmenlere bağlı olarak değişimlerini gözlemek için çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılır. Aktüeryal alanda kullanımı göz önünde bulundurulduğunda kullanımı en yaygın istatistiksel yöntem Kaplan-Meier yöntemidir. Eğer beklenen olay bir cevap değişkeni niteliğinde olup, akıbetini etkilediği düşünülen birden fazla sayıda değişken var ise, Cox Orantılı Regresyon Analizi de sıkça kullanılan istatistiksel yöntemler arasında sayılmalıdır. Bu çalışmada, sağ kalım analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler incelenmiş, sağ kalım analizinin aktüerya alanında kullanıldığı mortalite tablolarının yapıları sunulmuş, Türkiye’de kullanılan mortalite tablolarına değinilmiştir. Ayrıca yapılan uygulamalarla, mortalite tablolarının oluşumunda cinsiyet faktörünün etkisi, ilerleyen zamanla aynı toplumlar üzerinde yapılmış gözlemlerden elde edilen yaşam fonksiyonundaki değişim Kaplan-Meier yöntemiyle test edilmiştir. Bunların yanında Türkiye’de kullanılan dört mortalite tablosu, ölüm düzeyleri, beklenen ömür ve prim ödeme miktarları bakımından karşılaştırılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4083
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sonerbilgi2009.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools