Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/4017
Title: Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Prizren
Authors: Sürgevil, Sabri
Yiğit, Yücel
Keywords: Tarih A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İzafi lokasyonu oldukça uygun olan Prizren Sancağı, bu özelliğiyle eski çağlardan itibaren önemli yerleşimlere sahip oldu. XIX. Yüzyılda Prizren şehri hem Balkanlar’daki Osmanlı modernleşmesinin hem de hızla gelişen uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Prizren, Berlin Kongresi sonrası Arnavutlarla meskûn yerlerin pay edilmesi üzerine Arnavut uluslaşmasının odağı konumuna yükseldi. Olayları yakından takip etmek isteyen İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya- Macaristan ve İtalya gibi büyük devletler burada konsolosluklar açtılar. Birçok etnik kökeni bünyesinde barındıran Prizren’in ekonomisi büyük ölçüde zanaatlara ve ticarete dayanmaktadır. Etnik-mesleki ayrışım toplumsal işbölümünün parçası olarak gelişmiştir. Balkanlar’ın en büyük zanaat merkezlerinden biridir. Tüfekçi, kuyumcu ve bıçakçı ustalarının namları tüm Balkanlar’da ve Anadolu bilinmekteydi. Ticaret, Süveyş Kanalı açılıncaya kadar ağırlıkla Adriyatik sahillerindeki limanlarla özellikle de İşkodra’yla yapılıyordu. Daha sonra ticaretin yönü doğu istikametine kayarak Selanik Limanı’nı önem kazanmıştır. Çünkü Sanayi İnkılâbı sonrası kapitalizmin iyice gelişmesiyle daha ucuz ve bol Avrupa kökenli mallar Selanik Limanı’ndan uygun fiyatla tedarik edilebiliyordu. Modernleşmenin somut örneklerinden biri olan demiryolunun bölgede yarattığı dönüşüm sonucu tipik bir Balkan şehri olan Prizren’in ekonomisi ve ticareti zayıfladı. Gün geçtikçe artan kapitalist ekonomik ilişkiler, şehir ekonomisine ağır bir darbe indirmiştir. Sermaye sahiplerinin üretim ve tüketim alışkanlıkları da sanayi sektörüne yansımayınca sosyo-ekonomik yapı zaman içinde değişmiştir. Dolayısıyla değişimle birlikte gümrükler, aşırı vergi oranları, ulaşım imkânları, suistimaller ve devlet tekeli sebepleri de eklenince Prizren ekonomisi alt-üst oldu. Transit ticaret gerileyerek kabuğuna çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca zamanla birçok zanaatın ortadan kalkarak maziye karışmasına neden oldu.
URI: http://hdl.handle.net/11454/4017
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yucelyigit2009.pdf7.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools