Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3959
Title: 19. Yüzyıl'da Amerika Birleşik Devletleri'nin İzmir'deki konsolosluk faaliyetleri
Authors: Berber, Engin
Kınlı, Onur
Keywords: Yakınçağ Tarihi A.B.D.
Issue Date: 2009
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezin konusunu, 18.yy sonlarında bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin, Levant ticaretinin başlangıç noktası ve merkezi konumunda bulunan İzmir'deki ticari ve siyasi faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu ticari ve siyasi faaliyetlerin örgütlenme merkezi olarak da İzmir'deki Amerikan Konsolosluğu arşiv belgeleriyle kapsamlı bir incelemeye ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Birinci bölümde öncelikle konsolosluk kurumunun tarihsel gelişimi mercek altına alınmıştır. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ndeki konsolosluk faaliyetleri kapitülasyonların tarihsel süreciyle beraber incelenmiş ve 19.yy.'da sayıları ve yetkileri giderek artan konsoloslukların yarattıkları sorunlar ve bu sorunların üstesinden gelmek adına yapılan düzenlemelerin analizi yapılmıştır. İkinci bölümde Amerikan Bağımsızlık savaşından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin dış işleri örgütünün oluşumunda hangi parametrelerin etken olduğuna vurgu yapılarak konsolosluk ilişkileri üzerinden tüm dünya ile olan eklemlenme sürecinin izi sürülmüştür. Konsolosluk servisinin geçirdiği aşamalar, bunlara ilişkin yasama faaliyetleri ve uygulamalarda yaşanan aksaklıklar ve sorunların nedenleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı Devleti ile kurduğu ilk temasın merkezi olan İzmir'deki konsolosluk faaliyetleri tüm yönleriyle ele alınmıştır. Öncelikle, resmi ilişkilerin kurulduğu 1831 tarihli ticaret antlaşmasına kadar geçen sürede de facto olarak faaliyet gösteren konsolosun faaliyetleri ve konsolosluğun resmen kurulması sürecinde yaşanan olaylar tahlil edilmiştir. Daha sonra konsolosluğun resmen tanınmasını takip eden süreçte konsolosların hangi durumlarda nasıl davrandıkları, merkeze gönderdikleri raporların niteliği incelemeye tabi tutulmuştur. 19.yy.daki uluslararası ortam dikkate alınarak Osmanlı Devleti'nin kapitalizme eklemlenme ve yarı-sömürgeleşme sürecinde hangi aşamalardan geçtiğine yapılan atıflarla Avrupa'nın haricinde batılı bir devletle olan ticari ve hukuki ilişkileri ABD'nin İzmir'deki konsolosluk faaliyetleri özelinde değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3959
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
onurkinli2009.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools