Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3877
Title: Random trombosit süspansiyonu preparatının kronik yara iyileşmesine etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Klinik Çalışma
Authors: Bilkay, Ufuk
Akhund-Zada, İlyas
Keywords: Plasti Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Belirli evreler çerçevesinde veya zaman dilimi içinde iyileşmeyen yaralara kronik veya atonik yara denir. Bazı otorlere göre (T.A.Mustoe) yaranın 3 aydan fazla iyileşmemesi kronik olarak değerlendirilmesi için yeterlidir. Yara iyileşmesi süreci farklı evrelerde duraklamış olup uzun süreli yaralara yol açabilir. Kronikleşmiş yaralar hiç kapanmaz veya kapanmaları yıllar gerektirir. Bu durum hastalarda büyük duyusal ve fiziksel strese neden olup mali açıdan kendilerine ve ayrıca bütün sağlık sistemine büyük yük oluşturur. Kronik yaralar en çok 60 yaş ve üzeri olan insanlarda görülmekte olup %0,78 insidansla karşımıza çıkmaktadır. Popülasyonun yaşlanması ile birlikte kronik yara insidansının artışı öngörülmektedir. Kronik yaraların içinde en çok yer alanları diyabetik ülserler, venöz ülserler ve bazı yaralarıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3877
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilyasakhundzada2008.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.