Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3874
Title: Böbrek adenokars nomlarının ayırıcı tanısı ve immunhistokimyanın yeri
Authors: Şen, Sait
Yazıcı, Ayşe
Keywords: Patoloji A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Böbrek adenokarsinomları eriskin malignitelerinin %2’sini, böbrek tümörlerinin ise %90’ını olusturur. Böbrek adenokarsinomlarının histolojik alttiplerine göre prognozları belirgin farklılık göstermekte ve her geçen gün bu histolojik alttiplere yönelik yeni tedavi yöntemleri gelistirilmektedir. Bu nedenlerle böbrek tümörlerinin ayırıcı tanıları giderek daha çok önem kazanmaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2004 ve 2008 yılları arasında tanı alan 385 böbrek tümörlü olgu retrospektif olarak yeniden degerlendirildi. Bunların arasından 289 BAK ve 16 onkositom tanılı olgu çalısmaya dahil edildi. Böbrek adenokarsinomlarının 184’ü BHBAK, 34’ü PBAK, 28’i KHBAK, 20’si unklasifiye BAK, 9’u sarkomatoid BAK, 5’i mikst tümör, 5’i MT HK ve 4’ü multiloküler kistik BAK olarak tanı aldı. Bunların arasından tanı güçlügü olusturan olgulara ve bazı tipik olgulara immunhistokimyasal boyalar uygulandı. RCC Ma ile BHBAK, PBAK, KHBAK, sarkomatoid BAK ve multiloküler kistik BAK; CD 10 ile BHBAK, PBAK, KHBAK, sarkomatoid BAK ve unklasifiye BAK; CK 7 ile PBAK , KHBAK, MT HK, multiloküler kistik BAK ve OK; CK 19 ile PBAK , sarkomatoid BAK, MT HK, multiloküler kistik BAK ve unklasifiye BAK; vimentin ile BHBAK, PBAK, sarkomatoid BAK ve unklasifiye BAK; CD117 ile KHBAK, MT HK ve OK olguları degisen oranlarda, ayırıcı tanıya katkı saglayabilecek boyanma paterni göstermistir. Böbrek tümörlerinin tanıları genellikle hematoksilen eosin boyalı preparatlarla rahatlıkla konulabilmektedir. Bununla birlikte histomorfolojik görünümleri birbiriyle benzeyen tümörler önemli bir grubu olusturmaktadır. Böbrek adenokarsinomlarının prognozlarında ve de giderek gelismekte olan tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde histolojik tipin önemi her geçen gün öne çıkmaktadır. Bu nedenlerle böbrek adenokarsinomlarının ayırıcı tanısında yardımcı olabilecek immunhistokimyasal yöntemler büyük önem kazanmıstır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3874
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ayseyazici2008.pdf5.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.