Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3871
Title: Morbid obez hastalarda rokuronyumun gerçek veya ideal vücut ağırlığına göre nöromusküler aktivite üzerine etkisi
Authors: Yegül, İbrahim
Arıkan, Neşe
Keywords: Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Yapılan bu çalışmada morbid obez hastalarda nöromusküler blok sağlamak amacıyla uygulanması gereken ideal nöromusküler bloker dozunun saptanması amaçlandı. Toplam 16 hastaya randomizasyon şemasına uygun olarak TOF-Guard monitorizasyonu sağlandıktan sonra gerçek veya ideal vücut ağırlığına göre rokuronyum 0,6 mg/kg dozda uygulandı. 8 hasta da (BMI≤30 kg/m2) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm grupların TOF-Guard kayıtlarından elde edilen veriler-nöromusküler blok düzeyleri (etki başlangıcı-EBS: rokuronyumun uygulanmasından maksimum blok elde edilene kadar geçen süre-T1’in maksimum depresyona kadar geçen süre; Klinik etki süresi: T1’în maksimum bloktan %25’e geri dönme zamanı; Derlanme indeksi-Dİ: T1’in maksimum bloktan %25’e geri dönme zamanı; Derlenme indeksi-Dİ:T1’in %25’ten %75’e geri dönme zamanı) karşılaştırıldı. GVA grubunda EBS kısa, KES uzun saptandı, Gruplar arasında istatistiksel anlamlılık mevcuttu. Dİ açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Bu sonuçlar, morbid obez hastalarda rokuronyumun İVA’ya göre uygulanması gerektiğini göstermektedir. GVA’ya göre ilaç uygulaması doz aşımı etkisi yaratmaktadır. GVA’ya göre ilaç uygulamasının kısa süreli cerrahilerde Dİ üzerine etkisinin saptanması için ek çalışmalar gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3871
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nesearikan2008.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.