Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3866
Title: Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin rolü
Authors: Bilgen, Işıl
İsayev, Hasan
Keywords: Radyoloji A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversite
Abstract: Haziran 2006-Mayıs 2008 tarihleri arasında farklı endikasyonlarla (meme implant değerlendirmesi haricinde) meme MRG tetkiki için bölümümüze başvuran ve 1 cm’den büyük lezyon saptanan 64 olgudaki 101 lezyon çalışmamıza dahil edildi. Olguların tümünde konvansiyonel meme MRG’ye ek olarak difüzyon ağırlıklı görüntüleme uygulandı. ADC değerleri ölçülerek 22 benign, 30 maling ve 29 kist arasında karşılaştırma yapıldı. Bu üç grubun ADC değerleri arasında literatürde de karşılığını bulan anlamlı istatistiksel farklılık izlendi. Çalışmamızda konvansiyonel meme MRG’nin duyarlılığı %100, özgüllüğü %63.6, pozitif öngörü değeri %78.9, negatif öngörü değeri %100 ve doğruluğu %84.6 olarak hesaplandı. Sınır ADC değeri olarak 1.165x10-3 cm2/sn kabul edildiğinde difüzyon ağırlıklı görüntülemenin duyarlılığı %100 ve doğruluğu %90.4 olarak hesaplandı. Sonuç olarak çalışmamıza dahil edilen ve karşılaştırma yapılan 1 cm’den büyük 52 lezyon için; difüzyon ağırlıklı görüntülemenin pozitif öngörü değeri, özgüllüğü ve doğruluğu konvansiyonel meme MRG’ye kıyasla oransal olarak daha yüksek idi. Literatürde konvansiyonel meme MRG’nin duyarlılığı %100 iken özgüllüğü farklı nedenlerle %40-80 olarak bildirilmektedir. Difüzyon ağırlıklı görüntülemenin önemi meme MRG’ye T1 ve T2 özelliklerinden farklı bir bilgi olan ve yalnız difüzyon ağırlıklı görüntüleme ile gösterilebilen selülarite açısından katkı yaparak özgüllüğü yükseltebilmesidir. Ancak difüzyon ağırlıklı görüntülemenin yüksek kontrast duyarsız kalmasına neden olmaktadır. Bugünkü teknik şartlarda bile 1 cm’den büyük lezyonlarda konvansiyonel MRG’ye ek bilgiler içermesi, ayırıcı tanıda verimli olması, çok hızlı ve kolay elde olunabilmesi, kontrast maddeye gerek duyulmaması gibi avantajları ile difüzyon ağırlıklı görüntüleme, meme lezyonlarının değerlendirilmesinde, konvansiyonel meme MRG’yi destekleyebilecek bir sekanstır. Difüzyon ağırlıklı görüntülemenin, görüntü kalitesini arttıracak teknik gelişmeler sayesinde yakın gelecekte konvansiyonel meme MRG’nin rutinde kullanılan bir parçası olacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3866
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hasanisayev2008.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.