Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3865
Title: İzmir ilinde human herpes virus 6 seroprevalansının araştırılması
Authors: Özacar, Tijen
Hakim, Fatma
Keywords: Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD 2008 TIP 10 nolu proje
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversite
Abstract: Bu çalışmada 0-83 yaşları arasındaki 803 sağlıklı bireyde EIA ile HHV-6 IgG antikorları araştırılmıştır. Çalışma grubu birinci basamak sağlık merkezlerinden küme örnekleme yöntemi ile rastgele seçilen sağlıklı kişilerden oluşturuldu. Serum örnekleri Mart 2007’de toplandı. Çalışmanın amacı, İzmir’de değişik yaş gruplarında HHV-6 antikorunun seroprevalansını belirlemek ve HHV-6 ile karşılaşmanın en sık olduğu yaş grubunu değerlendirmektir. 803 sağlıklı gönüllünün 706’sında HHV-6 IgG antikoru saptandı. Seroprevalans % 87.9 bulundu. Seroprevalans farklı yaş gruplarına göre belirlenerek 5-6 yaş grubunda (% 94.7) en yüksek, 0-2 yaş grubunda en düşük oranda (% 77.5) bulundu. HHV-6 seroprevalansının 3-4 yaş grubunda en hızlı arttığı, HHV-6 ile karşılaşmanın bu yaş grubunda olduğu bulundu. Seroprevalans, 7 yaştan itibaren 60 yaş ve üstüne kadar benzer ve % 83.9-% 90.5 arasında saptandı. HHV-6 seroprevalansı, erkek (% 87.0) ve kadınlarda (% 88.4) benzer bulundu. İzmir’de yüksek bulunan HHV-6 seroprevalansı farklı ülkelerden rapor edilen seroprevalanslarla benzer bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3865
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fatmahakim2008.pdf247.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.