Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3660
Title: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Aydın Vilayeti'nde güvenlik
Authors: Sürgevil, Sabri
Arslan, Bahar
Keywords: Tarih A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Geleneksel kurumlardaki çözülmenin ve dünya kapitalist sistemiyle tek yönlü bir biçimde bütünleşme sürecinin eş zamanlş yaşandığı II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Aydın Vilayeti’nde, güvenlik sorununu ele alan bu çalışmada, eşkıyalık, kaçakçılık, adi suçlar gibi güvenliği tehdit eden belli başlı sorunlar ile bu sorunlara çözüm bulmaya çalışan merkezi otoritenin, meşruiyetini ne ölçüde koruyabildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, tezin ilk bölümünde, 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında Aydın Vilayeti’nde güvenliği etkileyen iç ve dış siyasal gelişmeler, ikinci bölümde ise, güvenlik olgusuna ilişkin sorunlar ele alınmıştır. Son olarak üçüncü bölümde, Aydın Vilayeti’ndeki güvenlik kurumlar ile bu kurumların yapısal sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3660
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bahararslan2008.pdf976.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools