Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3458
Title: 1,8-naftalen imid ve 1,8-naftalen benzimidazol türevlerinin sentezleri ve fotofiziksel-elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi
Authors: Erten Ela, Şule
Eren, Esin
Keywords: Naftalen imid, naftalen benzimidazol, kuantum verimleri, fotoelektronik teknolojiler.
Naphthalene imide, naphthalene benzimidazole, quantum yields, photoelectronic technologies.
Güneş Enerjisi A.B.D.
Issue Date: 2008
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, N-butil-1,8-naftalen imid, N-(2-etil hekzil)-1,8-naftalen imid, 1,8-naftalen benzimidazol, 1,8-naftalen-(3,4-piridin imidazol), 1,8- naftalen-(7-metil imidazol), 1,8-(8-bromo imidazol) bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen tüm türevlerin yapıları spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılmıştır. Türevlerin yapıları UV-vis, fluoresans, FTIR, 1H NMR ile aydınlatılarak, bu türevlerin TGA ile termal dayanımları, döngüsel voltammetri ile redoks potansiyelleri tespit edilerek, fotofiziksel (kuantum verimleri) ve elektrokimyasal özellikleri ortaya konmuştur. Sentezlenen bu türevler, fotoelektronik teknolojiler alanında kullanım imkanı bulmaktadırlar.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3458
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esineren2008.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools