Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/338
Title: Pamuk open-end ipliği için, rotorda yapılan fiziksel değişimlerin, eğrilen iplik üzerindeki etkisinin incelenmesi
Authors: Gürcan, H. Adnan
Arıkan, Cihat Okan
Keywords: Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
Issue Date: 1999
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, Open-End iplikçiliğinde kullanılan rotorlar üzerinde yapılacak fiziksel değişimlerin (sürtünme katsayısının değiştirilmesi gibi), eğrilecek olan iplik üzerinde oluşturduğu etkileri incelenmiştir. Kullanılan rotorların iç yüzeylerine, farklı özelliklerinde ve çeşitli katlarda boyalar elektrostatik olarak kaplanarak, yüzeyde meydana gelen pürüzlü veya pürüzsüz yapının, elde edilen ipliklerin özelliklerinde (CVm, kalın-ince yerler, neps sayıları gibi) meydana getirdiği farklılıklar, iki ayrı deney şeklinde incelenmiştir. Deneyler sonucunda, rotordaki yüzeyin boyamalar yapılarak, iplik özelliklerine olumlu katkılarda bulunabileceği USTER test sonuçları ve istatistiksel değerlendirme (SPSS programı yardımıyla) yöntemleriyle gösterilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/338
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cihatokanarikan1999.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools