Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3182
Title: Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren Littoral Dekapod (Crustacea) türleri ve biyo-ekolojik özellikleri
Authors: Katağan, Tuncer
Özcan, Tahir
Keywords: Krustasea, Dekapoda, taksonomi, biyo-ekoloji, Akdeniz, Türkiye.
Crustacea, Decapoda, taxonomy, bio-ecology, Mediterranean Sea, Turkey.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2007
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren Dekapoda türlerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada, doğuda İskenderun Körfezi ve batıda Fethiye Körfezi arasında kalan bölgenin, farklı derinlik (0-200 m) ve biyotoplardan seçilen 149 istasyonda bentik örneklemeler yapılmıştır. Akdeniz kıyılarımızdan örneklenen 8632 bireyin incelenmesi sonucunda 33 familyaya ait 74 genus ve 110 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden; 21’i Türkiye’nin Akdeniz kıyıları için, 1’i (Ogyrides mjoebergi (Balss, 1921)) Türkiye Denizleri için yeni kayıtlardır. Ayrıca bölgede tespit edilen 22 türün egzotik olduğu belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3182
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tahirozcan2007.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools