Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3174
Title: Kemer Baraj Gölü (Aydın) fitoplanktonunun incelenmesi
Authors: Ustaoğlu, M. Ruşen
Özyalın, Serdar
Keywords: Kemer Baraj Gölü, Fitoplankton, Fitoplankton dinamigi, Su kalitesi, Türkiye.
Kemer Baraj Gölü, Phytoplankton, Phytoplankton dynamics, Water quality, Turkey.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2007
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Kemer Baraj Gölü (Aydın)ʼnde gerçeklestirdigimiz bu çalısmada, baraj gölünün daha önce incelenmemis olan biyolojik ve fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, fitoplankton kompozisyonu ve mevsimsel degisiminin ortaya konulması amaçlanmıstır. Bu amaçla Aralık 2004-Kasım 2005 arasında gölde belirlenen 4 ayrı istasyondan aylık olarak su örnekleri ve fitoplankton örnekleri alınmıstır. Kemer Baraj Gölüʼnde gerçeklestirilen çalısma sonucunda 33ʼü Chlorophyta, 22ʼsi Bacillariophyta, 10ʼu Cyanophyta, 7ʼsi Euglenophyta, 4ʼü Dinophyta ve 1ʼi Chrysophyta bölümlerine ait olmak üzere toplam 77 fitoplankton taksonu tespit edilmistir. Chlorophyta bölümüden Pediastrum simplex var. duodenarium çalısma boyunca dominant olan taksondur. Sonbahar aylarında fitoplankton takson sayısı ve yogunlugunda belirgin bir artıs gözlenmistir. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında Pediastrum simplex var. duodenarium asırı derecede çogalarak suyun yemyesil bir renge bürünmesine neden olmustur. Kemer Baraj Gölüʼnde incelenen fitoplankton kompozisyonu ve suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre gölün oligo-mezotrof bir karakterde oldugu görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3174
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serdarozyalin2007.pdf18.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools