Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/3162
Title: Kemer Baraj Gölüʼnün (Aydın) balıkları ve bazı ekonomik balık populasyonlarının biyolojik özellikleri üzerine araştırmalar
Authors: Balık, Süleyman
Özcan, Gülnaz
Keywords: Balık Faunası, Ekonomik Balık Türleri, Büyüme, Üreme ve Kemer Baraj Gölü.
Fish Fauna, Economical Fish Species, Growth, Reproduction and Kemer Dam Lake.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2007
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Aralık 2004-Kasım 2005 tarihleri arasında Kemer Baraj Gölüʼnde yapılan bu çalışma ile balık faunasının ve bazı ekonomik balık türlerinin (Acanthobrama mirabilis, Barbus pectoralis, Chondrostoma meandrense) boy, ağırlık, yaş, eşey dağılımı ve oranları, yaş-boy, yaşağırlık, boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörleri, üreme karakteristikleri gibi bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 3 familyaya ait 6 tür ve 1 alttür tespit edilmiştir. Baraj gölündeki araştırma süresince 1136 adet Acanthobrama mirabilis, 214 adet Barbus pectoralis, 135 adet Chondrostoma meandrense ve 34 adet diğer tür ve alttürlere ait bireyler olmak üzere toplam 1519 adet örnek incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/3162
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gulnazozcan2007.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools