Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2908
Title: Türkiye'nin Ege Denizi sahillerinde dağılım gösteren pelajik amfipod türlerinin (Hyperiidae, Amphipoda) taksonomik ve ekolojik özellikleri
Authors: Özel, İsmet
Aydın, Arzu
Keywords: Pelajik amfipod, Zooplankton, Ege Denizi, İzmir Körfezi.
Pelagic amphipod, Zooplankton, Aegean Sea, Izmir Bay.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2007
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma ile Türkiye’nin Ege Denizi sahillerinde dağılım gösteren pelajik amfipod türlerinin ve dağılış alanlarının saptanması amaçlanmıştır. 1990–2005 yılları arasında elde edilen materyaller değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda 200 μm - 330μm göz açıklığına sahip plankton kepçeleri kullanılarak vertikal ve horizontal yüzey çekimleri yapılmıştır. Elde edilen materyal içinden pelajik amfipodlar ayıklanarak tür tayinleri yapılmıştır. Örneklenen materyallerin değerlendirilmesi sonucu, 9 familyaya ait toplam 23 tür tespit edilmiştir. Güney Ege Denizi’nin tür çeşitliliği, Kuzey Ege Denizi’nin tür çeşitliliğine göre daha zengindir. Bu çalışmada bulunan 12 tür Türkiye sahilleri için ilk kayıttır; Vibilia stebbingi, Paraphronima crassipes, Parathemisto abiyssorum, Parathemisto oblivia, Parathemisto gracilipes, Hyperioides longipes, Lestrigonus curcipes, Lestrigonus macrophytalmus, Primno latreillei, Paralycae gracilis, Phronima stebbingi, Leptocotis tenuirostris. Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye’nin Ege Denizi sahillerindeki pelajik amfipod türü sayısı 30’a yükselmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2908
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arzuaydin2007.pdf6.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools