Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2901
Title: Antalya/Belek'te deniz kaplumbağası “Caretta caretta” (L., 1758) yaşam alanları
Authors: Kaya, Murat
Atatunç, Kerem Yekta
Keywords: Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2007
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Batıdaki Aksu Nehri ile doğudaki Acısu Çayı arasında kalan 16.0 km'lik alanda 2006 yılı üreme döneminde, Caretta caretta'ya ait 234 yuva saptanmıştır. Belek Bölgesi'nde yuvalamaların bölgesel dağılımı açısından en önemli alanların Beşgöz-Asteria ve Aksu-Beşgöz arasında kalan bölgeler; yuva yoğunluğu açısından en önemli alanın ise Aksu- Beşgöz arasında kalan bölge olduğu belirlenmiştir. Belek bölgesinde çalışma alanının tamamı için 2006 yılında toplam yuvaya göre predasyona uğrayan yuva oranı %30,8 ve gene toplam yuvaya göre yavru çıkışı olan yuva oranı %87,2 olarak saptanmıştır. Bölgedeki yuvalardan yavru başarısını etkileyen en önemli doğal kaynaklı faktörün tilki predasyonu, insan kaynaklı yavru çıkış ve başarısını etkileyen olumsuz faktörlerin ise şemsiye-şezlong, kumsaldaki araç kullanımı ve çardak gibi yapılarla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Turizm tesisleri, ikincil konutlar ve araç trafiğinden kaynaklanan yapay ışıklar, bölgelerdeki yoğunluk durumlarına göre yuvalamaların bölgesel dağılımını etkilediği gibi yuvalardan çıkmış yavruların deniz yerine yanlış yöne gitmelerine neden olmaktadır. Yapay ışıklar nedeniyle yanlış yöne yönelmiş yavrularda, direkt denize yönelmiş yavrulara oranla ölümlerin arttığı saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2901
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
keremyektaatatunc2007.pdf634.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools