Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2853
Title: Türkiye'nin Ege Denizi sahillerinde dağılım gösteren Sipuncula türlerinin taksonomik ve ekolojik özellikleri
Authors: Katağan, Tuncer
Açık Çınar, Şermin
Keywords: Sipuncula, Ege Denizi, ekoloji, taksonomi, biyometri.
Sipuncula, Aegean Sea, taxonomy, ecology, biometry.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2007
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Türkiye’nin Ege Denizi sahillerinde dağılım gösteren Sipuncula üyelerini saptamak amacıyla Türkiye’nin Ege Denizi karasularından 108 istasyon seçilmiş ve bu istasyonların farklı biyotop ve derinliklerinden (0-195 m) toplam 134 bentik örnek alınmıştır. Bu örneklerin kalitatif ve kantitatif incelenmesi sonucunda 2 klasise ait 5 familya, 9 genus, 9 subgenus, 11 tür ve 5 alttür ile bunlara ait toplam 3099 birey tespit edilmiştir. Bu tür ve alt türlerden 1’inin (Apionsoma (A.) misakianum) Akdeniz; 2’sinin (Phascolion (I.) tuberculosum ve Aspidosiphon (A.) misakiensis) Doğu Akdeniz ve 10’nun ise Türkiye faunası için yeni oldukları saptanmıştır. Araştırma bölgesinin genelinde Onchnesoma steenstrupii steenstrupii en yüksek dominansi ve frekans indeks değerine sahip türdür. İncelenen biyotoplar arasında kumlu çamur yapısındaki dipler en fazla tür ve birey sayısına, süngerler (Sarcotragus sp. ve Verongia aerophoba) ve Cladocora caespitosa-Pinna nobilis en az tür sayısına; C. caespitosa ve P. nobilis ise en az birey sayısına sahiptir. Saptanan sipunculidler arasında Aspidosiphon (A.) elegans Lessepsian bir türdür.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2853
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serminacikcinar2007.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools