Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/271
Title: 17-alfa Metiltestosteron'un nil tilapyalarında (Oreochromis niloticus, L, 1758) gelişim ve cinsiyet dönüşümü üzerine etkisi
Authors: Güner, Yusuf
Çelik, İhsan
Keywords: Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus), 17-α metıltestosteron, gelişim, cinsiyet dönüşümü.
Nile tilapia, 17-α methyltestosterone, sex reserval.
Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı
Issue Date: 2002
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde farklı dozlarda 17-α metıltestosteron içeren yemlerle tamamı erkek Nil tilapyası populasyonu elde edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 1 kg yeme 20mg, 30mg, 40mg, 50mg ve 60mg 17-α metıltestosteron ilave edilmiştir. Bunlara ilaveten bir de kontrol grubunun bulunduğu 6 grup oluşturulmuştur. Balıklar farklı oranlarda steroid içeren yemlerle 29 gün boyunca beslenmişlerdir. Çalışma sonunda 6 grupta sırasıyla %69,8; %69,4; %70,9; %86,1; %93,7 ve %57,1 oranlarında erkek populasyon elde edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/271
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ihsancelik2002.pdf398.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools