Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2681
Title: Ramöz atık havasından ısı geri kazanımı
Authors: Özdoğan, Esen
Karaaslan, Muzaffer Ahmet
Keywords: Ramöz, Gergefli kurutucu, Atık hava, Geri kazanım, Yıkama kulesi, Isı değiştirici, Enerji tasarrufu.
Stenter, Heat Recovery, Packed bed tower, heat exchanger, Energy conservation.
Tekstil Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2006
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Tekstil terbiyesinde kullanılan ramözlerin (gergefli kurutucular) ndan atılan atık havada işe dönüştürülemeyen fazla miktarda atık ulunmaktadır. Bu atık enerjinin bir ısı geri kazanım sistemi bacaları enerji b kullanılmadan atılması işletmeler için büyük bir kayıptır. Bu çalışma tarafından tasa tipi bir a işletme suyunun ne kadar ısıtılabileceği araştırılmıştır. Yıkama kulesinin özelliklerinin, kullanılan su debisinin, su sıcaklığının ve atık havadaki nem miktarının geri kazanılan enerji miktarına etkisi incelenmiştir. rlanan ve hava-su teması esasına göre çalışan laboratuar yıkama kulesi konstrükte edilerek ramöz atık havasıyla işletme suyunun ne kadar ısıtılabileceği araştırılmıştır. Yıkama kulesinin özelliklerinin, kullanılan su debisinin, su sıcaklığının ve atık havadaki nem miktarının geri kazanılan enerji miktarına etkisi incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2681
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muzafferahmetkaraaslan2006.pdf5.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools