Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2549
Title: Bir ontoloji eşleştirme aracı
Authors: Dikenelli, Oğuz
Ekinci, Erdem Eser
Keywords: Ontoloji, Ontoloji Eşleştirme, Etmen Platformu.
Ontology, Ontology Mapping, Ontology Agent.
Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2006
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında ontoloji eşleştirme, ontoloji çevrimi ve etmen sistemleri üzerinde ontoloji çevrimi sorunu üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, bir etmen platformu üzerinde çalışan, Kertek isimli bir eşleştirme aracı geliştirilmiş ve bir durum çalışmasında sınanmıştır. Kertek'in gerçekleştiriminin ilk aşamasında ontolojilerin bellekte yönetilmesi sorunu ele alınmış, SEKMA (Seagent Knowledge Management APİ) kütüphanesi gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra Kertek mimarisi ortaya konulmuş ve SEKMA ile bütünleştirilmiştir. En son aşamada ise geliştirilen aracın SEAGENT (Semantic Web Enabled Agent Platform) etmen platformuyla tümleşimi üzerinde durulmuştur ve Kertek Ontoloji Etmeni geliştirilmiştir. SEKMA, Kertek ve Kertek Ontoloji Etmeni java programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2549
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
erdemeserekinci2006.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools