Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2392
Title: 1. ve 2. lig voleybolcularında problem çözme becerileri ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki
Authors: Dorak, Ferudun
Özensoy Özveren, Yeliz
Keywords: Sporda Psiko-Sosyal Alanlar A.B.D.
Issue Date: 2006
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, voleybolcularda problem çözme becerileri ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmanın örneklemini Türkiye 1. ve 2. liginde oynayan bayan voleybol takımları oluşturmaktadır. Örneklemin problem çözme becerilerinin ölçülebilmesi için Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen ve Nail Şahin, Nesrin H. Şahin tarafından dilimize uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Durumluluk ve sürekli kaygı düzeylerinin ölçülebilmesi için ise, Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Öner ve Le Compte tarafından Türkçeʼye uyarlanan “Durumluluk ve Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 1. ve 2. lig takımlarının durumluluk kaygı puanlarının oynadıkları liglere göre değişkenlik göstermediği, sadece Eczacıbaşı takımının durumluluk kaygı düzeyinin diğer takımlardan daha düşük olduğu görülmüştür. Aynı şekilde takımların sürekli kaygı puanlarına baktığımızda her iki ligde oynayan toplam 25 takım arasında anlamlı düzeyde bir farklılığa rastlanılmamıştır. Takımların problem çözme becerileri söz konusu olduğunda TED Kolejliler ve Vakıfbank Güneş Sigorta takımlarının diğer takımlardan daha düşük puanlara sahip oldukları anlaşılmıştır. Problem çözme becerilerinin düşünen, güvenli ve planlı alt boyutlarında farklılığa rastlanmış, en büyük fark Vakıfbank Güneş Sigorta takımında görülmüştür. Bu takımın puanlarının diğer takımların puanlarından anlamlı derecede düşük olduğu gözlemlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2392
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yelizozensoyozveren2006.pdf547.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools