Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2339
Title: Saccharomyces cerevisiae'nin hücre duvarı ekstraktlarının gökkuşağı alabalığında (Onncorhynchus mykiss) nötrofil lokositlerin fagositik aktivitesine etkisi üzerine bir araştırma
Authors: Tanrıkul, T. Tansel
Yıldırım, Burak Rahmi
Keywords: Nötrofil lökositler, nitroblue tetrazolium, saccharomyces cerevisiae, oncorhynchus mykiss, mycosorb, biomos.
Neutrophil leucocytes, nitroblue tetrazolium, saccharomyces cerevisiae, oncorhynchus mykiss, mycosorb, biomos.
Su Ürünleri Yetiştiricilik A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Saccharomyces cerevisiaeʼnin hücre duvarından elde edilmiş 2 ayrı ticari yem katkısının gökkuşağı alabalığında nötrofil lokositlerin fagositik aktivitesi üzerine etkisi incelenmiştir. % 0,3 Biomos, % 2,5 ve % 5 Mycosorb içeren yemler 21 gün boyunca uygulandı ve 4., 7., 14. ve 21. günlerde heparinlenmiş enjektörler ile kan örnekleri alındı. Mycosorb ve Biomosun, nötrofil lökositlerin fagositik aktivitesi üzerine etkisi spektrofotometrik yöntemle Nitroblue tetrazolium (NBT) testi kullanılarak belirlendi. Bu araştırma sonucunda, kullanılan tüm yem katkılarının, nötrofil lökositler üzerinde uyarıcı etkisi olduğu belirlenmiştir. % 2,5 Mycosorb içeren yem, nötrofil lökositlerin fagositik aktivitesi üzerinde en iyi etkiyi sağlamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2339
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
burakrahmiyildirim2005.pdf331.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools