Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2337
Title: Lineer olmayan kısmi türevli diferansiyel denklemlerin yarı-analitik çözümleri üzerine
Authors: Öziş, Turgut
Yıldırım, Ahmet
Keywords: Lineer olmayan dağılım dalgaları, Whitham Denklemi, Lineer olmayan Difüzyon-Reaksiyon Fenomeni, Burgers ve Fisher Denklemleri, Benzerlik metotları ve benzerlik çözümleri, Ters Saçılım Dönüşümü, Korteweg-de Vries (KdV), Boussinesq Denklemleri, Backlund Dönüşümleri, Lax Formulasyonu, KdV hiyerarşisi.
Nonlinear Dispersive Waves, Whithamʼs Equations, Nonlinear Diffusion-Reaction Phenomena, Burgersʼ and Fisherʼs equations, Similarity methods and similarity solutions, Inverse Scattering Transform, Korteweg- de Vries (KdV), Boussinesq Equations, Backlund Transformations, Lax Formulation, KdV hiyerarchy.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Şok dalgaları,su dalgaları,solitonlar ve solitary dalgaları ile ilgili olan dalga problemlerinin en iyi bilinen örneklerini tanıttık.İlk olarak lineer olmayan dağılım dalgalarını,Whitham Denklemini ve Whitham Ortalama Varyasyonel Prensibini tanımladık.Bunu Whitham Kararsızlık Analizi ve onun lineer olmayan su dalgalarına uygulaması izledi. Ayrıca fiziksel uygulamalarıyla beraber lineer olmayan Difuzyon- Reaksiyon Fenomenini,Burgers ve Fisher Denklemlerini verdik.Özellikle gezen dalga çözümlerini ve onların kararlılık analizini,benzerlik metotlarını ve difüzyon denklemlerinin benzerlik çözümlerini gösterdik. Son olarak Ters Saçılım Dönüşümü Teorisini anlattık.Korteweg-de Vries (KdV) ve Boussinesq Denklemlerinin temel özellikleri üzerine olan bazı son sonuçlar detaylı olarak tartışıldı.Ayrıca Backlund Dönüşümleri,lineer olmayan süperpozisyon prensibi,Lax Formulasyonu ve onun KdV hiyerarşisi de içeriğe dahil edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2337
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ahmetyildirim2005.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools