Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2177
Title: 1,3-disubstituted benzimidazolium salts and their properties
Authors: Çetinkaya, Engin
Barışık, Bahar
Keywords: Benzimidazol, benzimidazolyum tuzları, antimikrobiyal aktivite.
Benzimidazole, benzimidazolium salts, antimicrobial activities.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: 5 ÖZET 1,3-DİSÜBSTİTÜYE BENZİMİDAZOLYUM TUZLARI VE ÖZELLİKLERİ BARIŞIK, Bahar Yüksek Lisans Tezi, Kimya Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Engin Çetinkaya Ağustos 2005, 60 sayfa Bu tez benzimidazolyum tuzlarıyla ilgilidir ve üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım benzimidazoller, onların önemi ve kullanımı hakkında kısa bir derlemedir. İkinci kısımda deneysel veriler ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Üçüncü kısım, 1,3-disübstitüebenzimidazolyum tuzlarının sentezini, yapı aydınlatılmasını ve mikrobiyal aktivite değerlerini içermektedir. Bu çalışmada üç seri halinde (I, II, III) 1,3-disübstitüe benzimidazolyum tuzları hazırlanmıştır. ( 3-15 ) ( 16-28 ) ( 30-40 ) N N H2C Alkyl Cl Cl- + N N CH2 Alkyl N N Alkyl Alkyl I II III X - X - + + I, II ve IIIʼün yapı aydınlatılmasından sonra (IR, 1H NMR ve 13C NMR) tüm bileşiklerin (1-40) standart mikroorganizma türlerine karşı in vitro antimikrobiyal aktiviteleri test edilmiştir (Çizelge 3.9). Pentaflorobenzil sübstitüentli yapının aktiviteye pozitif etkisi olmamasına karşın III. serinin Iʼden daha aktif olduğu gözlenmiştir. Buna karşın alkil zincir uzunluğu arttırıldığında I, II, III serilerinde aktiviteler artmaktadır. I. seriye ait 13 ve 15 noʼlu bileşiklerin özellikle C.albicansʼa karşı aktif olduğu bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2177
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baharbarisik2005.pdf758.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools