Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2080
Title: Dönüşümlerin geometrik elemanlara etkileri
Authors: Tantay, Bahadır
Kuşak, Hatice
Keywords: Matematik A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasının ilk iki bölümünde, bilgisayar destekli tasarımda ihtiyaç duyulan döndürme, öteleme, ölçekleme, meyillendirme gibi dönüşümlerin 2B ve 3B uzayda dönüşüm matrislerini inceleyip, iki boyutta üçgen, dikdörtgen, çember; üç boyutta dikdörtgenler prizması, küre, küp, silindir gibi geometrik cisimlere uygulanışını gösterdik. Üçüncü bölümde, dönüşüm matrislerinden döndürme matrisini üç boyutta bir doğruya uygulayarak silindir, bir çembere uygulayarak torus, bir Bezier eğrisine uygulayarak çeşitli dönel yüzeyler elde ettik. Öteleme dönüşümlerinden yararlanarak da süpürme yüzeylerini elde ettik. Çalışmamızın son bölümünde, ilk üç bölümde bahsedilen dönüşümlerin eğri ve yüzey gibi geometrik elemanlara etkisini inceledik. Bu dönüşümler yardımıyla Bspline ve Bezier eğrileri gibi bilgisayar tasarımında önemli bir yere sahip olan özel eğrilerin bir parametreli hareketlerini verdik.Ayrıca bu bölümde, iki düzlemin birbirine göre hareketlerini Bezier ve B-splayn eğrileri yardımıyla araştırdık. Bağıl, sürüklenme, mutlak hız gibi önemli vektörel nicelikleri inceleyerek pol eğrilerini ve hodograflarını grafikleriyle birlikte verdik.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2080
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
haticekusak2005-1.pdf166.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
haticekusak2005-2.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools